Overvægtige småbørn har svært ved at smide kiloene senere i livet

Det er en af konklusionerne i en ny sundhedsprofil, som omfatter 5.400 spædbørn og 4.800 indskolingsbørn i 11 kommuner i Region Hovedstaden.

»Vi kan konstatere, at overvægt i spædbørnsalderen er en stærk risikofaktor for overvægt ved skolestart. Det giver tre-fire gange øget risiko for, at børnene også er overvægtige, når de starter i skolen. Og herefter kan det være svært at slippe af med overvægten,« siger professor Bjørn Holstein, Statens Institut for Folkesundhed, der sammen med en forskergruppe har lavet sundhedsprofilen for Region Hovedstaden.

Undersøgelsen bygger på data fra sundhedsplejerne, og tallene viser, at 4,3 procent af de seks til ti måneder gamle børn er overvægtige, og at 15,2 procent er »grænsende til overvægtige«. Og sundhedsplejerskenes data viser, at det er svært at slippe af med overvægten. Hver sjette af de børn, der var overvægtige i seks- til timånedersalderen, var stadige overvægtige ved skolestart.

Men det er svært at sætte ind over for overvægt blandt spædbørn, medgiver Lene Møller, leder af sundhedsplejen i Rødovre Kommune.

»I gamle dage sagde man: »Det er hvalpefedt, som de løber af sig«. Det kan vi ikke længere sige, når vi kan se, at risikoen for fortsat overvægt i indskolingsalderen er så stor. Det er noget, som vi som sundhedsplejersker skal være meget opmærksomme på. Det handler ikke om at sætte spædbørn på kur, men det handler om at se på familiens kost- og motionsvaner og så følge barnets vægt- og vækstudvikling meget nøje,« siger Lene Møller.

I indskolingen stiger antallet af overvægtige børn til omkring 20 procent, og ligesom hos voksne slår den sociale ulighed også igennem hos børn. Børn af forældre med ingen eller en kort uddannelse har størst risiko for at udvikle overvægt.

Den sociale slagside slår også igennem, når det gælder passiv rygning. Blandt spædbørn er hver sjette udsat for passiv rygning i hjemmet, blandt indskolingsbørn er det 24 procent. Det er stort set samme andel som for 20 år siden, da man for alvor blev klar over, hvor skadeligt rygning er.

»Det er som om, at passiv rygning er gået lidt i glemmebogen de sidste ti år. Det var meget på tapetet i 90erne, men siden er det trængt lidt i baggrunden til fordel for megen fokus på kost og motion. Men rygning er en af de allervigtigste faktorer, og derfor bør vi kunne komme endnu længere ned,« siger Bjørn Holstein.

Også sundhedsplejeleder Lene Møller mener, at den passive rygning skal begrænses.

»Det er simpelthen ikke i orden at ryge, når man er gravid, og når man får børn. Vi ved, at børn får væsentlig flere genindlæggelser, hvis forældrene ryger. Den nikotin, de får ind i det første leveår, skal de slås med resten af livet i form af dårlige lungefunktion og højere sygelighed, og jeg tror, at vi skal være meget klarere i det budskab - både fra jordemødres og sundhedsplejerskers side,« siger Lene Møller, der dog glæder sig over, at sundhedsprofilen også rummer et positivt budskab:

61 procent af børnene bliver ammet fuldt ved firemåneders alderen, 12 procent ved tolvmåneders alderen, og det er det højeste forekomst i 70 år.

Dagens Gossip