På denne dag: 4. juni

På denne dato skete der blandt andet dette:

1113
I slaget ved Fodevig besejrer Erik Emune kong Niels, som blev konge efter Erik Ejegods død på Cypern under en pilgrimsrejse. Niels flygter, men dræbes senere i Slesvig. Eriks søn Magnus falder sammen med 5 bisper.

1815
Danmark indgår en byttehandel med Preussen, som får Pommern og Rügen til gengæld for Lauenburg.

1975
Ved et forlig om en ny dansk skolelov afskaffes realeksamen i Danmark. Det skete med virkning fra 1. august 1976.

1985
Farøbroerne indvies af Dronning Margrethe. Den nye 3,3 km lange broforbindelse var Danmarks længste bro og havde kostet 1,6 milliarder kr.

1987
Et flertal på 81 mod 67 i Folketinget afviser et lovforslag om røgfri miljøer hos kommuner, amter og staten. Der var kun enighed i tre folketingsgrupper. Alle andre partier var delte i afstemningen.

Dagens Gossip