På denne dag: 5. juni

På denne dato skete der blandt andet dette:

1795
København brænder. Ved 15-tiden udbrød brand i "Dellehaven" på Holmen, og kraftig vind fik ilden til at brede sig. Dagen efter var mere end 900 ejendomme nedbrændt og 75 beskadiget, og 6.000 københavnere var hjemløse. Flammerne opslugte blandt andet Nikolaj Kirke, Rådhuset, det store Vajsenhus på Nytorv og Valkendorfs Kollegium.

1849
Kong Frederik 7. underskriver Danmarks Riges Grundlov. Dermed skilles magten i tre myndigheder: Den Lovgivende, den Udøvende og den Dømmende. Grundloven sikrer borgerlig og religiøs frihed, forbud mod censur og offentlighed i retsplejen.

1910
Fars Dag fejres for første gang i USA.

1915
Med 111 stemmer mod én vedtages det at give stemmeret til kvinderne i Danmark.

1953
En ny Grundlovsændring indfører kvindelig arvefølge i det danske monarki. Kong Frederik 9. underskriver den nye grundlov efter en folkeafstemning. Grundlovsændringen gør også Grønland til en ligeberettiget del af det danske rige.

1968
Senator Robert Kennedy, yngre broder til den myrdede præsident John F. Kennedy, bliver myrdet i Los Angeles.

1977
Den første personlige computer, Apple II, kommer på gaden, designet af Steve Wozniak og Steve Jobs, baseret på 6502 microprocessoren. Apple I er ikke en fuldstændig computer, men snarere et motherboard.

2006
Serbien bliver en selvstændig stat efter ophøret af unionen med Montenegro.
 

Dagens Gossip