Påstand om finsk skolemodel dumper

Et forslag han tilsyneladende ikke havde præsenteret under fredag aftens forhandlinger i Forligsinstitutionen.

Det var »den finske model«, lærerformanden pludselig foreslog. Modellen er blevet fremhævet under lærerkonflikten, fordi finske lærere underviser mindre end de danske. Så det vil være en attraktiv aftale for lærerne.

Det er tænketanken Cevea, der har påvist, at lærere i Finland underviser 55 færre timer om året end de danske lærere. Men problemet er, at det ikke er sandt. Det viser en gennemgang af de tilgængelige statistikker fra OECD, som Berlingske har foretaget.

Det er kun i 7. til 9. klasse, at de finske lærere tilsyneladende underviser mindre end de danske. I 0. til 6. klasse er billedet stik modsat. Men faktisk kan de to lande slet ikke sammenlignes.

Berlingskes gennemgang viser, at Danmark og Finland opgør undervisningstimerne på to vidt forskellige måder. Danmark opgiver det faktiske undervisningstimetal, Finland opgiver minimumskravet.

Lektor Frans Ørsted Andersen fra Aarhus Universitet har gennem flere år forsket i de finske skoler. Han forklarer om »den finske model«:

»Hvis man er lærer på fuld tid i 0. til 6. klasse i Finland, underviser man 24 lektioner om ugen. Det svarer nogenlunde til halvdelen af ens arbejdstid. Det er ret meget undervisning for lærerne, for det er svært at undgå de 24 lektioner, som man har, selv om man også har andre opgaver som for eksempel skolebibliotekar. I overbygningen minder Finland til gengæld mere om gymnasiet i Danmark, og det er ofte cand.mag.er, der underviser. Lærerne i overbygningen underviser mindre end i de små klasser, fordi de skal have tid til opgaveretning og prøver.«

Ceveas analyse bygger på OECD-undersøgelsen Education at a Glance. Historien om, at danske lærere underviser mere end lærere i lande som Finland, Sydkorea og Japan, har været at læse i blandt andet Politikens debat, Information, lærernes fagblad Folkeskolen og i tre læreres kronik i Berlingske.

Men Cevea har kun fokuseret på tallene for 7. til 9. klasse, som viser, at danske lærere underviser mere end en række succeslande. Til gengæld er timetallet for 0. til 6. klasse helt udeladt af analysen.

Det ville ellers have vist den stik modsatte konklusion; at danske lærere underviser mindre end lærerne i de pågældende lande. Analysechef Jens Jonatan Steen fra Cevea forklarer:

»Vores pointe i notatet var at skrive, at man ikke kan sætte lighedstegn mellem flere undervisningstimer og bedre undervisning. Vi skulle nok have skrevet, at det ikke gør sig gældende for de yngre elever.«

Endvidere kan man i OECDs noter læse, at Danmark oplyser det faktiske timetal, mens finnerne oplyser minimumskravet.

»Man kan ikke sammenligne tallene, men der bliver jo hele tiden refereret til OECD i debatten. Man kan godt stille sig op på piedestalen og sige, at tallene ikke kan bruges. Men de bliver brugt,« siger Jens Jonatan Steen og tilføjer:

»Men du har ret i, at det er svært at sammenligne tallene. Og for de yngre elever siger tallene ikke det samme som for de ældre. Det er jeg enig i.«

Da Ceveas analyse blev fremlagt i februar, sagde Anders Bondo Christensen til Information:

»Det er dejligt, at der er andre end os, som gider lave de analyser og sætte sig ind i fakta. Dykker man lidt ned i tallene, finder man hurtigt ud af, at virkeligheden er langt mere nuanceret end det fortegnede billede, mange politikere ønsker at tegne.«

Dagens Gossip