Pædagoger advarer mod at opgive aktivitetstimer

Sådan lyder det fra BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, der advarer mod den vej, som forhandlingerne om fremtidens folkeskole i øjeblikket tager, hvor blandt andet aktivitetstimerne er på vej ud.

»Det bliver en fuldstændig uambitiøs reform, som man ikke engang kan kalde en reform, og vi er ikke kommet et skridt videre,« siger BUPL-formand Henning Pedersen i en pressemeddelelse.

»Det nye i reformudspillet var, at der skal foregå nogle andre former for undervisning, hvor lærere og pædagoger sammen tilrettelægger undervisningen, så man får bragt andre undervisningsformer i spil ud fra en erkendelse af, at børn lærer på forskellige måder,« siger han.

Pædagogernes formand advarer om, at man vil komme til at svigte de svage børn, hvis man ikke beholder aktivitetstimerne.

»Meningen var, at man med reformen også ville have fat i de børn, som er skoletrætte, og som har svært ved det. Det var det, som aktivitetstimerne og pædagogernes medvirken i de timer, kunne være med til at sikre. Hvis de er på vej væk fra det spor, kan det være det samme,« siger han.

Henning Pedersen håber, at pædagogerne vil få en betydningsfuld rolle i den kommende reform.

»Pædagogerne har kompetencerne til at skabe forudsætninger som trivsel og et godt miljø i klassen, og til at have øje for de børn, som har det lidt vanskeligt. Pædagogernes blik er et andet end lærernes blik, og lægger vi det sammen, opstår der noget, som kommer alle børn til gavn. Både de svage, som har brug for ekstra støtte, og sådan set også de stærke,« siger han.

Forhandlingerne om folkeskolereformen er i disse dage i fuld gang. Dansk Folkeparti udbad sig onsdag tænkepause, men klokken 12.30 torsdag er parterne igen klar til at genoptage forhandlingerne med undervisningsminister Christine Antorini (S) for bordenden.

Dagens Gossip