Pædagoger overvejer sympatistrejke

Som følge af striden om lærernes arbejdstidsregler mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation (LC), synes lockouten af lærerne uundgåelig, og nu melder også pædagogerne sig på banen med overvejelser omkring en sympatistrejke. Det skriver B.dk.

»Vi har drøftet, hvordan vi fortsat kan udvise vores støtte til lærerne og signalere, at vi synes, de har fået en urimelig behandling af KL. Og en sympatikonflikt har været drøftet som en af mulighederne,« fortæller formand for pædagogernes fagforening, BUPL, Henning Pedersen, til B.dk.

Han deltog søndag eftermiddag i et møde i forhandlingsudvalget i KTO, forhandlingsfællesskabet for regionalt og kommunalt ansatte. Her diskuterede udvalgsmedlemmerne, hvordan de øvrige fagforbund kan lægge et yderligere pres på KL og vise deres fulde opbakning til lærerne i striden. Blandt flere idéer blev sympatistrejken bragt op.

»Vi overvejer nu fordele og ulemper ved en sympatikonflikt. Jeg har i hvert fald tænkt mig at tage det op med BUPLs hovedbestyrelse. Alle vores støtteerklæringer handler om at lægge et pres på KL,« siger Henning Pedersen.

Hvis lige netop BUPL vælger at sympatikonflikte, vil det ramme danskerne ekstra hårdt. Forældre landet over kæmper allerede for at organisere børnepasning i tilfælde af en lærerlockout efter påske, og hvis pædagogerne går i strejke, bliver pasningsproblemet større.

Dog skal en strejke varsles med minimum fire uger, så problemet ville ikke være presserende lige med det samme.

Forslaget om en sympatikonflikt kommer fra FOA, fortæller formand Dennis Kristensen.

»Det er et kampskridt, som de enkelte fagforbund kan varsle i sådan en situation. Derfor har vi nu aftalt, at forbundene i KTO går hjem og drøfter idéen med deres bagland, ligesom vi har gjort i FOA, og efterfølgende melder tilbage. Lærerne skal ligeledes vurdere, om det passer ind i deres planer,« siger FOA-formanden.

Fagforbundet foreslår en sympatikonflikt for alle de medlemmer, der har skolerelateret arbejde. HK har eksempelvis det administrative personale på skolerne, 3F og FOA organiserer i fællesskab rengøringspersonalet og de tekniske skolemedarbejdere, og både BUPL og FOAs medlemmer arbejder i skolefritidsordningerne, forklarer Dennis Kristensen.

»Det vil formentlig lægge pres på nogle kommuner,« lyder det fra FOA-formanden.

En sympatikonflikt vil være et yderligere skridt for fagforbundene, der allerede har støttet lærerne på et andet vigtigt område i overenskomstforhandlingerne.

Allerede 4. marts besluttede KTOs forhandlingsudvalg at afvise en endelig underskrift af KTO-forligene på henholdsvis det kommunale og regionale område, som ellers var forhandlet på plads, i sympati med lærerne. »I KTO har vi givet hinanden håndslag på, at ingen efterlades »på perronen«,« lød det i en erklæring fra forhandlingsudvalget, efter KL begyndte at true med en lockout af lærerne.

På trods af at det er lærerne, der muligvis kommer til at stå med en konflikt, vil der ikke være tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, i fald nogle af KTO-medlemmerne vælger at strejke i sympati, forklarer professor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, Henning Jørgensen.

»Det kan de netop gøre, fordi de ikke har skrevet under på deres egne forlig endnu,« påpeger han.

Lærernes Centralorganisation har ikke selv anmodet om en sympatikonflikt, og de skal derfor nu overveje, om det vil være gavnligt.

»Selvfølgelig er jeg glad for at høre den utrolige opbakning, vi har fået fra den øvrige fagbevægelse. Men jeg vil gerne signalere alt, hvad jeg overhovedet kan, at vi går efter at undgå en konflikt lige til 31. marts klokken 23.59,« siger lærerformand Anders Bondo Christensen.

Dagens Gossip