Pandora-lodseddel skal redde Kasi-Jesper fra økonomisk ruin

Svaret er afgørende for Kasi-Jespers økonomi, men der er ikke meget opmuntring at hente for den kontroversielle erhvervsmand hverken hos Pandora eller Jespers Nielsens egne revisorer.

I det netop offentliggjorte regnskab fra Kasi-virksomheden Dojajean ender årets resultat på 80,6 millioner kroner. Årsagen til dette overskud er primært, at værdien af earn-out aftalen med Pandora opskrives til 518 millioner kroner.

Kasi-Jesper fik i første omgang 400 millioner kroner for salget af den centraleuropæiske gren af Pandora forud for børsnoteringen, men derudover regner Jesper Nielsen med at få en ekstrabetaling på godt 500 millioner kroner i 2015 - afhængigt af resultaterne for smykkevirksomheden på det tyske og centraleuropæiske marked de kommende år.

Pandora er mildest talt uenig i denne vurdering. Smykkeselskabet forventer selv, at det skal betale Jesper Nielsen 0 kroner i 2015.

Revisorerne tager ikke endelig stilling til spørgsmålet, men konstaterer ret usædvanligt i regnskabet, at de »under vor gennemgang ikke har været i stand til at verificere værdien, idet vi ikke har modtaget tilstrækkeligt revisionsbevis for beløbets opgørelse«.Revisorerne tilføjer senere, at selskabets fortsatte virke afhænger af udfaldet af denne sag: »Selskabets fortsatte drift på længere sigt er betinget af, at earn-out betalingen, som forventes opgjort og udbetalt i 2015, kan dække de forpligtigelser, der er i koncernen«.

Der er hårdt brug for pengene fra Pandora, da Skat har strammet grebet yderligere om virksomheden.

En million-strid med skat er tidligere beskrevet her på business.dk. Men i det seneste regnskab fra Dojajean fremgår det, at Skat for nylig har kigget selskabet nærmere i sømmene og har afgjort en række sager mod koncernen for tidligere indkomstår.

En del af afgørelsen vedrører en »tilbagekaldelse af en tilladelse til skattefri etablering af Pandora Jewelry Central Europa A/S« - netop det selskab, som Jesper Nielsen solgte til Pandora og stadig venter det store beløb i efterbetaling for. Tilbagekaldelsen fra Skat medfører et skattekrav på 245 millioner kroner.

Dojajean, og dermed også Kasi-Jesper, er ikke enig i afgørelserne og vil indbringe dem for Landsskatteretten. Skat har bevilget henstand med betalingerne, så længe sagerne verserer.

Dagens Gossip