Partier vil have mere kontrol med trossamfund

»Det giver jo ingen mening at stille krav til godkendelsen som trossamfund, hvis ingen derefter følger op på det,« siger De Radikales kirkeordfører, Marlene Borst Hansen (R), til Politiken.

»Når det gælder trossamfund, der har traditioner eller normer, vi ikke bryder os om, giver det ingen mening at komme med moralske pegefingre og sige, at det er forkert. Men her er et område, hvor vi kan gøre noget konkret og stramme op uden at være fordømmende,« siger hun.

De Radikale vil efter sommerferien rejse spørgsmålet over for social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S), som Familiestyrelsen, der står for godkendelsen af trossamfund, hører under.

Socialdemokraterne foreslår en kommission til at undersøge hele området for trossamfund, når det nuværende arbejde omkring folkekirkens struktur er ved at være færdigt til næste forår, siger kirkeordfører Karen Klint (S).

Kirkeordfører for Enhedslisten, Jørgen Arbo-Bæhr (Ø), foreslår, at tilsynet kan bestå i, at trossamfundene hvert år indsender deres vedtægter og regnskab til ministeriet, som kan tjekke, at de fortsat lever op til kriterierne for godkendte trossamfund, mens Venstre hælder til en mindre omfattende model, hvor trossamfundet kun bliver tjekket cirka hvert femte år, skriver Politiken.

Liberal Alliance synes, politikerne skal blande sig uden om trossamfundenes virke, så længe de overholder landets love. Også når det gælder udstødelse af tidligere medlemmer, som har forladt en tro, som professor Lisbet Christoffersen nævner, gør sig gældende hos blandt andre Jehovas Vidner.

»Følelsesmæssigt vil jeg sige, at jeg ikke fatter en bjælde af det - at man kan forstøde sine børn på den måde. Men du kan ikke lovgive dig ud af det, og du kan heller ikke lovgive i forhold til dåb og den slags ting. Vi har en religionsfrihed i Danmark, og den er vi nødt til at værne om,« siger kirkeordfører Mette Bock (LA), der heller ikke finder behov for større åbenhed med regnskaberne, da samfundet ikke »skal blande sig i«, hvad borgere, foreninger og organisationer bruger deres penge til, siger hun til Politiken.

Dagens Gossip