Patienter ønsker musik under ambulancetransport

En undersøgelse af 152 patienters oplevelser under ambulancetransport viser, at langt størstedelen af dem foretrækker at lytte til musik under transporten til hospitalet. Iflg. besvarelserne foretrækker 72 procent musik frem for de sædvanlige lyde i en ambulance, mens 28 procent omvendt helst vil være foruden det valgte musiktilbud.

- Jeg synes det er tankevækkende, at så stor en andel af patienterne foretrækker musik. Jeg opfatter, at denne præference for musikmiljø hænger sammen med en bedre patientoplevelse Der er mange lyde i ambulancen under transporten, som kan stresse patienterne i en i forvejen utryg situation, siger overlæge Per Thorgaard, Anæstesi Nord, Aalborg Universitetshospital og fortsætter:

- Der er blandt andet sirenehyl, motorstøj, raslelyde og stemmer fra elektronisk udstyr. I mange situationer kan det være livsvigtigt, at patienterne slapper af - det gælder eksempelvis hjertepatienter, patienter med hjerneblødning og fødende kvinder.

Per Thorgaard står bag undersøgelsen i et samarbejde med lektor Flemming Christensen, Sektion for akustik, Aalborg Universitet samt ass. professor Philip Anderson fra Akutmodtagelsen på BIDMC, Harvard Medical School, Boston, USA.

Designet lydmiljø vinder indpas i patientbehandling

Gennem 10 måneder har patienter transporteret i to specialindrettede ambulancer fra Falck i Fjerritslev og Hurup været med i undersøgelsen. Her har de – i en periode på 10 minutter – lyttet til musik, komponeret specielt til at berolige og få dem til at slappe af. I andre 10 minutter har musikken været slukket.

Patienterne har således direkte kunnet sammenligne lige lange perioder med og uden musik i ambulancen.

- Når nu det viser sig, at musikken foretrækkes af så mange patienter, så kunne man overveje om et sådant tilbud skulle være standard til patienter under ambulancetransport, siger Per Thorgaard.

Musik og ”designet lydmiljø” finder i stigende grad anvendelse på hospitalsafdelinger i ind- og udland som middel til beroligelse og forbedret patientoplevelse.

Specialkomponeret musik beroliger

Forud for den refererede undersøgelse var der foretaget en række forundersøgelser af det eksisterende lydmiljø i ambulancer og udvikling af nye specialhøjtalere, der kunne skabe en ”lydboble” omkring patienten. Desuden var der specialkomponeret musik til det specielle ambulancemiljø og patienternes oplevelse heraf.

- Der er ofte et meget højt støjniveau i ambulancer. En del af det kan nedbringes ved en nøje gennemgang af udstyr og apparatur, som er eftermonteret i bilerne og som bidrager til støjen, men mange lyde kan man ikke med enkle midler reducere. Musik i ambulancen giver patienterne alternativ lyd at fokusere på, og hvis det afspilles på den rigtige måde, behøver det ikke være til gene for ambulancepersonalet, siger lektor Flemming Christensen, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet.

Dagens Gossip