Pave Frans vil gøre op med sexskandaler

Det sagde pave Frans, da han fredag mødtes med Troslærekongregationens præfekt, ærkebiskop Gerhard Müller, oplyser Vatikanet ifølge flere internationale medier. Troslærekongregationen har netop til opgave at »vogte over den katolske læres renhed«.

Paven tilføjede på mødet, at kirken skal gøre alt for at »beskytte de mindreårige, hjælpe dem, der allerede er blevet ofre for overgreb og ikke mindst indlede de nødvendige procedurer over for dem, som er skyldige«.

Så vidt vides er det første gang, at pave Frans har drøftet det prekære emne med et højtplaceret medlem i sin stab, siden han blev valgt til den katolske kirkes øverste embede 13. marts.

Kirkens krise begyndte i Boston i 2002, da flere medier begyndte at skrive om, hvordan der systematisk blev dækket over sager om misbrug, og hvordan seksuelt krænkende præster blev flyttet fra pastorat til pastorat i stedet for at blive dømt fra kjole og krave og overdraget til civile myndigheder.

Siden da har den katolske kirke i mange lande nedfældet nye retningslinjer på området for at tage sig af sager om sexmisbrug, undgå nye sager, aflægge rapport til politiet og stoppe potentielle krænkere fra overhovedet at blive en del af præstestanden.

Grupper bestående af ofre for sexforbrydelser påpeger imidlertid, at kirken stadig har mange skeletter i skabet, og de ønsker, at de biskopper, som har kendskab til sager om sexmisbrug, gøres ansvarlige.

Dagens Gossip