PCB-tal for skoler bekymrer forældreforening

»Det er bekymrende, fordi det er der, vi sender vores børn hen hver dag. Det er ikke rart at vide, at vi sender vores børn hen i noget, som kan skade dem på lang sigt,« siger hun.

En undersøgelse fra Energistyrelsen og Miljøstyrelsen konkluderer således, at der oftere er høje PCB-niveauer i folkeskoler end i andre offentlige bygninger.

»Vi ved jo, at indeklimaet på skolerne mange steder ikke er særligt godt i forvejen, så det gør det omend mere bekymrende,« siger Mette With Hagensen.

PCB er en miljøgift, der fra 1950 og frem til 1977, hvor det blev forbudt i byggematerialer, blev brugt i blandt andet fugemasse, maling og gulvbelægninger. Hvis man udsættes for PCB i store mængder og gennem længere tid kan det skade både huden og forplantningsevnen, lige som PCB også mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Det er ude i de enkelte kommuner, at der skal gøres noget ved de lokale skoler, og forældreformanden kræver handling. Både i de kommuner, hvor man ved, der er PCB i skolebygninger, og i de kommuner, hvor man endnu ikke ved, om det er tilfældet.

»De kommuner, der ved noget, skal selvfølgelig i gang med at handle, og de, der ikke ved det, skal have undersøgt bygningerne,« siger Mette With Hagensen, der dog også maner til besindighed.

»På den anden side kan man også sige, at de regner med, at det handler om 60 skoler, og vi har 13-1400 skoler, så det er under fem procent af skolerne, der er berørt. Så set med nationale briller er det et mindre problem, men for den skole, hvor det er, er det et kæmpe problem. Så kommunerne skal i gang med at have det undersøgt, og når de har fået det klarlagt, skal der handles på det,« siger landsformanden, der understreger, at det jo også gælder arbejdsmiljøet for de lærere og andre voksne, der dagligt opholder sig på de danske folkeskoler.

Regeringen opretter nu en særlig rådgivningsenhed, som kan bistå kommunerne med at tilrettelægge indsatsen mod PCB.

Dagens Gossip