Penkowa-udvalg kan blive erklæret ulovligt

Ifølge avisen vil det betyde, at både de foreløbige og opsigtsvækkende afgørelser vedrørende professor Bente Klarlund Pedersen, der står til at blive kendt videnskabelig uredelig på otte punkter, samt de to endelige domme fra sidste år om Milena Penkowas uredelighed kan ende med at blive erklæret ugyldige.

UVVUs dommerpanel fik sidste år af uddannelsesminister Morten Østergaard administrativt forlænget deres mandat ud over de seks år, som ellers ifølge loven er den maksimale tid, nogen kan sidde som medlemmer af UVVU. Forlængelsen skete i medfør af en ny bestemmelse i ministeriets bekendtgørelse om UVVU, hvorefter ministeren »undtagelsesvis« kan forlænge beskikkelsesperioden.

Den nye bestemmelse er direkte udløst af Penkowa-sagen, som ministeriet af ressourcemæssige grunde gerne ville have færdiggjort af de daværende medlemmer af UVVU.

Men det er ulovligt, for ifølge loven om forskningsrådgivning er der ingen hjemmel til at forlænge UVVUmedlemmer ud over seks år. Det mener Bente Klarlunds advokat, professor, dr. jur. Eigil Lego Andersen, der i sidste uge har sendt et brev til ministeren med krav om, at forlængelsen af UVVU-medlemmerne tilbagekaldes. Herefter vil udkastene til afgørelser, som kender Bente Klarlund videnskabelig uredelig, være ugyldige. Sker det, vil også de ellers endelige domme over Milena Penkowa som uredelig være ugyldige.

En uafhængig ekspert i forvaltningsret, lektor Sten Bønsing fra Aalborg Universitet, er tilbøjelig til at give Bente Klarlunds advokat ret:

»Han har en pointe. Det er en relevant og skarpt set indvending, som kan have noget for sig, uden at jeg på stående fod vil sige med sikkerhed, at de ville få ret ved en domstol. Men det er i hvert fald ikke ude på overdrevet at rejse dette som et juridisk problem,« siger Sten Bønsing til Weekendavisen.

Over for avisen vil Eigil Lego Andersen ikke på nuværende tidspunkt afvise, at han på Bente Klarlunds vegne vil anlægge sag ved domstolene mod ministeriet og UVVU, hvis der ikke kommer noget ud af hans henvendelse til myndighederne.

»Foreløbig går jeg ud fra, at ministeren vil erklære sig enig med mig efter nærmere overvejelse,« siger han.

Han afviser, at de juridiske spidsfindigheder og indvendinger blot er et prokuratorkneb, der på formalistisk vis skal trække sagen i langdrag:

»Vi mener, at de foreløbige udkast til afgørelser er meget mangelfulde, både med hensyn til indhold, metode og argumentation. Så vi ser gerne, at der kommer friske øjne på, så ingen føler, at de skal forsvare det, der allerede foreligger. UVVUs medlemmer har lavet en vurdering, hvor de jo per definition skal optræde eftertænksomme, kvalificerede og kompetente, og det kan være meget svært at indrømme efterfølgende, at man ikke har gjort det. Det er lettere for nye medlemmer at sige, at de ikke kan følge den argumentation, som man ellers har lagt for dagen,« siger Eigil Lego Andersen til Weekendavisen.

Dagens Gossip