Perronovergange skal være mere sikre

Den 13. februar 2012 blev en dreng dræbt på Tølløse station i en perronovergang mellem to perroner, og efterfølgende anbefalede Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, at Trafikstyrelsen undersøgte om sikkerhedsniveauet i perronovergange på de danske stationer er højt nok.

Trafikstyrelsen indledte på den baggrund en undersøgelse i samarbejde med de danske infrastrukturforvaltere, der skulle vurdere sikkerhedsniveauet i de overgange, der benyttes til offentlig færdsel, f.eks. som bydelsforbindelse. Undersøgelsen har ført til, at Trafikstyrelsen har bedt Banedanmark om konkret at vurdere sikkerheden i fire perronovergange, hvor der har været flere hændelser i løbet af de senere år.

Senest i slutningen af marts skal Banedanmark forelægge en plan til Trafikstyrelsen for iværksættelse af passende sikkerhedstiltag.

Dagens Gossip