Pihl & Søn går konkurs

Hovedbankforbindelse Danske Bank og tre kreditforsikringsselskaber havde i foråret allerede stillet kapital til rådighed to gange, men efter at der er fundet nye store tab på indgåede kontrakter, har kreditorerne sagt stop.

I overlevelseskampen har nye ledere gennemgået selskabets projekter med en nedslående konklusion til følge.

»I denne proces har det vist sig, at de foretagne nedskrivninger og hensættelser på enkelte danske og udenlandske sager har været utilstrækkelige, og der er derfor et større nedskrivningsbehov end hidtil oplyst. Samtidig har det vist sig, at regningen for at færdiggøre et projekt i et forceret forløb gav anledning til øgede omkostninger, som kunden ikke ville betale, og mellemværendet afventer således en voldgift for at blive afklaret. Disse forhold har bevirket, at solvensen og likviditeten igen kom under pres,« forklarer Pihl & Søn i en meddelelse om konkursbegæringen.

Voldsomme nedskrivninger på udenlandske projekter medførte sidste år et underskud på 473 millioner kroner, som barberede egenkapitalen ned til 133 millioner kroner.

Bestyrelsen under ledelse af formand Birgit Nørgaard har i samarbejde med de væsentligste finansielle kreditorer - Danske Bank og de tre garantiforsikringsselskaber Tryg, Atradius og Hermes - arbejdet på at etablere rammerne for en ny rekapitalisering, der kunne sikre virksomhedens fremtid. Men søndag 25. august blev det klart, at det ikke ville være muligt at finde en løsning, der sikrede virksomhedens fortsatte drift.

»Det er således med stor beklagelse, at vi i dag har måttet indgive konkursbegæring over for Skifteretten. Konkursen i Pihl vil have store og vidtrækkende negative økonomiske og menneskelige konsekvenser for mange dygtige medarbejdere, for bygherrer, for partnere og for underleverandører. Det er frygteligt at skulle træffe en beslutning, der vil berøre så mange menneskers og virksomheders dagligdag og økonomiske fundament,« skriver bestyrelsesformand Birgit Nørgaard i meddelelsen.

Dagens Gossip