Pihl & Søn præger konkurstal

Selv om det bestemt ikke er helt godt endnu, er krisen langsomt ved at slippe sit tag i de danske virksomheder. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at stadig færre virksomheder må dreje nøglen om.

Forrige uges konkurs i entreprenørvirksomheden Pihl & Søn sætter dog sit store præg på tallene, fordi markant flere medarbejdere end normalt er blevet berørt af en konkurs.

Generelt set viser opgørelsen fra Danmarks Statistik, at der i august var 393 konkurser. Det er 14 mere end i juni. men set over en tre måneders periode, falder antal konkurser.

Hen over sommeren var der fem pct. færre konkurser end fra marts til maj. Udviklingen bliver tolket positivt af økonomerne over en bred kam.

Det går den rigtige vej, og virksomhederne er begyndt at øge deres indtjening. Samtidig er de svagere, der for alvor blev ramt af krisen, allerede bukket under.

Det klare aftryk på tallene ved Pihl & Søns konkurs viser sig ved, at der var 1.744 beskæftigede i augusts konkursramte virksomheder. Det er en stigning på hele 95 pct. i forhold til juli.

Herudover steg den konkursramte virksomheds årsomsætning til 4,3 mia. kr. mod 1,5 mia. kr. i juli.

»Det er dog forventeligt, at en stor del af projekterne fra konkursramte E. Pihl & Søn vil blive overtaget af andre virksomheder, og at tabet af jobs og omsætning derfor ikke bliver så voldsomt som dagens tal ellers umiddelbart indikerer,« siger chefanalytiker i Nykredit Markets Tore Stramer.

Danske Bank fremhæver, at selv om der er godt og skidt i dagens konkurstal, forventer banken, at færre virksomheder vil bukke under i de kommende år.

Dagens Gossip