Politiaftale vil ikke føre til fast kontrol på grænsen

Islamisk Stats angreb i Paris og den fortsatte strøm af flygtninge og migranter har fået alle borgerlige partier undtagen Venstre til at tale for grænsekontrol.

Men den politiaftale, som de fire borgerlige partier synes tæt på at indgå med Socialdemokraterne ser ikke ud føre til egentlig kontrol på den danske grænse. Det bekræfter flere kilder over for Ritzau.

Til gengæld vil der blive taget en hel stribe initiativer, som ligger inden for Schengen-reglerne. Det betyder konkret, at kontrollen i stedet vil foregå i grænseområderne frem for på selve grænsen.

Initiativerne skal styrke fokus på udlændingekontrol og grænseoverskridende kriminalitet og gøre myndighederne bedre i stand til at imødegå flygtninge- og migrantkrisen.

Parterne nærmer sig blandt andet enighed om at afsætte en reserve på 200 millioner kroner i 2016 til eventuelle merudgifter som følge af flygtninge- og migrantkrisen.

Reserven skal tages i anvendelse, hvis det er behov for særlige indsatser i grænseområderne som følge af stigningen i antallet af flygtninge og migranter.

Men man vil dog ikke tage det samme skridt som Sverige og stoppe flygtninge og migranter på grænsen for at kontrollere deres identitet. Den beslutning vil formentlig fortsat ligge i regeringens hænder som del af det løbende beredskab.

Der kommer dog en skærpet indsats. Politiaftalen ser ud til at munde ud i yderligere patruljering og mere synligt politi i grænseområderne, som blandt andet skal fokusere på mistænkelige køretøjer eller personer, som kan være involveret i kriminalitet.

Der ventes også at blive oprettet portaler ved centrale grænseovergange, hvor kameraer og nummerpladeskannere skal hjælpe politiet med stoppe kriminalitet på tværs af grænsen.

Også Skats muligheder for at fange forbrydere skal skærpes med flere toldere til en mobil indsats med brug af mobilt skanningsudstyr og mobile toldkontorer.

Parterne fortsætter forhandlingerne om politiaftalen i Finansministeriet tirsdag, hvor finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) leder forhandlingerne. Der kan dermed fortsat nå at ske ændringer i aftalen, selvom flere kilder bekræfter, at man er tæt på at være enige.

/ritzau/

Dagens Gossip