Politiet fjerne næsten 400 ledere

»Vi er udfordret af et hastigt skiftende kriminalitetsbillede og krav og forventninger fra borgere og politikere om at yde mere for de samme penge. Samtidig har medarbejderne en naturlig forventning om, at der i en moderne organisation er fokus på ledelse, som bidrager til at skabe en attraktiv og moderne arbejdsplads. Det kræver selvsagt en effektiv og professionel samlet ledelse med klare roller og ansvar, kortere kommandoveje og hurtigere beslutningsprocesser,« udtaler rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

De cirka 25 procent sløjfede ledere er blevet garanteret stillinger andre steder i politiet, oplyser Rigspolitiet. Men som en del af aftalen har Politiforbundet accepteret, at lederne ikke vil blive tilbudt såkaldte ’passende stillinger', og dermed bliver de ikke garanteret en tilsvarende løn.

Kompromiset lyder på en overgangsordning for de ledere, der kan se frem til en lavere indkomst, så de er garanteret deres nuværende lønniveau godt fem og et halvt år frem - til udgangen af marts 2019.

»Jeg er meget tilfreds med, at det nu lykkes at fastholde lønniveauet for de ledere, som ikke længere skal være ledere, de næste fem og et halvt år, altså indtil 1. april 2019. Det, synes jeg faktisk, er positivt. Det giver nogle muligheder de næste fem og et halvt år for at hjælpe dem videre også lønmæssigt i hele den mellemliggende periode. Vi har rigtigt dygtige ledere, men udgangspunktet med, at vi har haft for mange, har vi faktisk været enige i,« Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet.

For rigspolitichefen har det været vigtigt at sikre, at tilbyde medarbejderne nogle vilkår, der gør, at de stadig har lyst til at blive i politiet efter reformen.

»Derfor er jeg meget glad for resultatet af forhandlingerne med Politiforbundet. Den enkelte leder undgår en direkte lønnedgang - og vi lever op til vores ansvar som arbejdsgiver for, at der er et passende match mellem stilling og løn. Det, synes jeg, er fair,« siger Jens Henrik Højbjerg.

Rigspolitiet fremhæver, at der, sideløbende med at lederne bliver færre, vil ske en opkvalificering af den tilbageværende ledelse i politiet.

»Ledelsesgrundlaget skal føre til, at vi får en mere professionel ledelsesstil og -adfærd i organisationerne og samtidig gøre ledelseskulturen tydeligere for den enkelte leder. Formålet er at sikre, at lederne i deres daglige arbejde fremmer den høje faglige kvalitet, viser tillid, ansvarliggør medarbejderne og udvikler organisationen som helhed. Samlet set skal det sikre, at politiet og anklagemyndigheden også i fremtiden er attraktive arbejdspladser,« siger Jens Henrik Højbjerg.

Lederreformen forventes gennemført i begyndelsen af 2014.

Dagens Gossip