Politiet på tungvognskontrol

Kontrollen indgår i rækken af fælleseuropæiske kontroller, der arrangeres af det europæiske færdselspolitisamarbejde. Kontrollen vil være rettet bredt mod tunge køretøjer - blandt andet om der er fejl og mangler på køretøjerne, deres lastning og hastighed og om førerne overholder de lovpligtige hviletider.

456 køretøjer blev standset i 2012
Ved en tilsvarende kontrol i uge 7 i 2012 blev der standset 456 køretøjer, og der blev konstateret 152 forseelser. Heraf kan nævnes:

• 37 forseelser for overtrædelse af køre-/hviletidsreglerne
• 21 forseelser vedrørende anvendelse af kontrolapparat
• 11 forseelser vedrørende tekniske mangler i øvrigt
• 7 forseelser vedrørende farligt gods

Dagens Gossip