Politiet siger det er ok: Mand skød naboens hund på Tuse Næs ved Holbæk

Foto: Politiet.

En sag om en dræbt hund på Bognæsvej på Tuse Næs ved Holbæk Fjord har sat gang i en større debat, men Midt- og Midtvestsjællands Politi oplyser at der ikke er foregået noget ulovligt.

Det var Johnny Pedersen på Bognæsvej, der skød og dræbte labradoren Balder, der tilhørte naboen Lone Toft.

Åragen var ifølge Johnny Pedersen, at hunden strejfede meget og var til fare for vildtet i området.

Han havde i forvejen advaret hundens ejer om, at han ville skyde Balder hvis den atter dukkede op på hans grund.

Find netnyhederne.dk på Facebook

Det var sket gennem et brev, og mandag eftermiddag ved 16-tiden ringede han selv til politiet og fortalte, at han havde skudt hunden.

Og hos Midt- og Vestsjællands Politi mener man ikke at der er sket noget ulovligt, da Johnny Pedersen på forhånd havde advaret hundens ejer.

Men aagen er tilsyneladende så stor, at også fødevareminister Mette Gjerskov (S) har en mening til den.

Hun vil nu overveje om der er grund til at stramme mark- og vejfredsloven, der giver grundejere ret til i visse tilfælde at skyde strejfende hunde og katte.

Her kan du læse hvad loven siger:

Uvane husdyr, løsslupne pelsdyr, tamkaniner og fjerkræ, omstrejfende hunde og katte har den optagelsesberettigede ret til på hensigtsmæssig måde at fjerne fra sin grund og er ikke pligtig at yde erstatning, såfremt dyret derved kommer til skade eller omkommer. Den, der var besidder af dyret, kan fordre det beskadigede eller dræbte dyr udleveret mod betaling af erstatning for voldt skade. For dræbte eller beskadigede dyr skal der ikke betales optagelsespenge eller ufredsbøder.

Nedskydning eller anden direkte på drab af dyret sigtende fremgangsmåde må dog kun anvendes, når dyrets besidder i forvejen indenfor det sidste år er advaret. Er besidderen ukendt, kan advarsel indeholdende en kort beskrivelse af det pågældende dyr ske gennem et på egnen udbredt dagblad. Advarsel er dog ufornøden, når dyret angriber andre husdyr eller frembyder nærliggende fare for person eller ejendom.

Med hensyn til dræbte eller beskadigede dyr vil i øvrigt de i §§ 6, 8, 9 og 10 fastsatte bestemmelser vedrørende optagne dyr være at iagttage i den udstrækning, de er anvendelige.

Dagens Gossip