Politiet stopper og dropper sit eget IT-system til en halv milliard kroner

Endnu et stort offentligt IT-system til mange millioner kroner bliver nu droppet, og denne gang er det hos politiet.

Det drejer sig om det såkaldte POLSAG-system, der skulle have været politiets nye elektroniske sagsbehandlingssystem, og som har kostet statskassen op mod en halv milliard kroner.

Det er regeringen, der har bet desluttet at indstille til Folketingets Finansudvalg, at arbejdet med POLSAG stoppes. Det betyder, at pilotdriften på Bornholm ophører, og an videre udrulning af POLSAG til resten af politiet ikke gennemføres.

Klik her og bliv ven med netnyhederne.dk på Facebook - vær med nu...

Udviklingen af POLSAG startede i 2007, og systemet blev sat i pilotdrift på Bornholm i december 2010. Pilotdriften på Bornholm har været plaget af omfattende fejl i systemet, som ikke har kunnet udbedres tilfredsstillende.

Derudover er der i det seneste trekvarte år blevet gennemført dybdegående tekniske analyser af systemet med bistand af eksterne konsulenter.

Undersøgelserne blev afsluttet kort efter nytår med en klar anbefaling om at lukke POLSAG-projektet.

Det samlede forløb har ført til, at Rigspolitiet har mistet tilliden til, at problemerne med POLSAG kan udbedres uden risiko for nye betydelige overskridelser af de tidsmæssige og økonomiske rammer, og uden risiko for at den videre implementering i politikredsene vil få alvorlige konsekvenser for det almindelige politiarbejde.

Der går nu en afklaringsproces i gang med CSC, om hvordan samarbejdet vedrørende POLSAG skal bringes til ophør.

Det er nemlig afgørende for Rigspolitiet, at politiets medarbejdere får et sagsbehandlingssystem, som effektivt understøtter deres arbejde.

Bornholms Politi vender som konsekvens af beslutningen tilbage til politiets nuværende sagsbehandlingssystem POLSAS hurtigst muligt. Rigspolitiet har løbende foretaget nødvendige opgraderinger af POLSAS – og systemet vil med mindre opgraderinger kunne anvendes af politiet i nogle år.

Endelig igangsættes der et nyt arbejde med at definere et tidssvarende sagsbehandlingssystem, der understøtter digitale arbejdsprocesser og integration til andre myndigheder, og som bygger på en tidssvarende teknologisk platform.

- Jeg er glad for, at regeringen har besluttet at opgive projektet. Det gjorde et kæmpe indtryk på mig, da jeg var på Bornholm for et par uger siden og hørte medarbejdernes oplevelser med POLSAG efter mere end et års pilotdrift. Deres oplevelser kombineret med flere dybdegående tekniske undersøgelser af systemet har gjort konklusionen klar: Vi tror ikke på projektet., siger Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg i en kommentar til beslutningen.

- Det er afgørende for mig, at dansk politi har et sagsbehandlingssystem, der effektivt understøtter vores arbejde. Det vil POLSAG efter alt at dømme aldrig kunne komme til, siger han.

Dagens Gossip