Politikere vil have styr på tunnelborer

Netop derfor kræver politikere mere handling fra Metroselskabet, der ejes af Københavns Kommune, Transportministeriet og Frederiksberg Kommune i fællesskab. Det skriver Berlingske.

»I første omgang skal Metroselskabet interessere sig for Selis regnskaber. Og så skal Metroselskabet have en plan klar, hvis det italienske selskab går konkurs, og vi pludselig står uden én af vores entreprenører,« siger Katrine Lester (S), som er 2. viceborgmester på Frederiksberg.

På et magistratmøde mandag forlanger Katrine Lester en redegørelse fra Frederiksbergs borgmester, Jørgen Glenthøj (K), som samtidig er næstformand i Metroselskabets bestyrelse.

Lørdag kunne Berlingske redegøre for alvorlige økonomiske problemer. I 2012-regnskabet for Selis danske datterselskab udtrykker både selskabet og revisoren PwC usikkerhed om den fortsatte drift. I værste fald kan entreprenørkonsortiet bag det store anlægsprojekt, Copenhagen Metro Team (CMT) ende med at skulle finde et andet selskab til at udføre den vanskelige og yderst specialiserede boring. Det er uvist, om byggeriet i så fald vil blive forsinket.

En revisor fra et af Danmarks store revisionsselskaber advarede i gårsdagens Berlingske om, at bygherren bør forholde sig til Selis økonomi, men Metroselskabets vicedirektør Anne-Grethe Foss afviste at ville blande sig i CMTs interne forhold.

Anne-Grethe Foss understregede, at CMT er kontraktligt forpligtet til at løse opgaven, og at konsortiet hæfter solidarisk.

Katrine Lester fra Frederiksberg Kommune er noget mere bekymret:

»Det hér handler om et af danmarkshistoriens største byggerier. Det er som om, at det ikke er gået op for Metroselskabet, at det er et offentligt byggeri, og at der skal være en vis demokratisk kontrol med det. For i sidste ende er det enten skatteborgerne eller metrokunder, der kommer til at betale regningen, hvis der ikke er styr på tingene.«

Blandt Metroselskabets øvrige ejere lader transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) via sin særlige rådgiver forstå, at hun ikke ønsker kommentere oplysningerne om Selis økonomiske problemer.

Til gengæld kalder Socialdemokraternes trafikordfører, Rasmus Prehn (S), oplysningerne »dybt foruroligende.«

»Det sætter på flere forskellige måder spørgsmålstegn ved planen for det videre anlægsarbejde. Vi vil tage det op med transportministeren for at høre, om det er noget, som vi skal og kan gøre noget ved,« siger han.

Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), forklarer via en pressemedarbejder, at han ikke ønsker at kommentere sagen.

CMT sendte lørdag en skriftlig kommentar med en forsikring om, at entreprenørkonsortiet vil opfylde sine kontraktlige forpligtelser og bygge Cityringen til tiden:

»Parterne i CMT har mere end tilstrækkelige kompetencer og finansiel formåen til at overvinde eventuelle problemer, der kan opstå hos Seli, uden unødig forsinkelse.«

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Anne-Grethe Foss. Hun henviser – via en pressemedarbejder til CMTs kommentar samt en redegørelse fra Metroselskabet, som blev sendt ud til ejerkredsen tidligere på ugen. Heri påpeges det usædvanlige og ikke mindst fordyrende i, at en bygherre dikterer en bestemt fordeling af arbejdet mellem underentreprenørerne.

Dagens Gossip