Politisk flertal mod grøn spekulation

»Jeg synes, det er et reelt problem, Berlingske peger på, og det er jeg klar til at gøre noget ved. Men her vil være tale om en markant ændring af skattelovgivningen, og jeg mener, at en ændring kræver et ganske bredt flertal,« siger Holger K. Nielsen.

Ingen kender fradragenes fulde omfang, men en analyse af markedet peger på, at der kan være tale om et trecifret millionbeløb i år. Og ifølge skatteekspert Inge Nilsson fra rådgivningsfirmaet SkatteInform er det tvivlsomt, om Skat nogensinde får pengene igen.

I Folketinget tegner sig netop det brede politiske flertal, ministeren efterlyser. Dansk Folkeparti, de Konservative og Enhedslisten er alle klar til at ændre lovgivningen, så de danske skatteydere ikke fremover skal betale for anlægget af solcelleparker i Tyskland og Italien.

»Vi mener, at her er tale om udnyttelse af skattelovgivningen, og det skal vi gøre noget ved. Måske kræver det en særlig lovgivning, men i sidste ende er det jo Skatteministeriets folk, der er eksperterne. Nu ser vi frem til at få afdækket en mulig løsning,« siger Mikkel Dencker, klima- og energiordfører for Dansk Folkeparti.

De udenlandske solcelleinvesteringer er specielt attraktive gennem danske selskaber, fordi man kan afskrive solcelleanlæggene med 25 procent årligt her i landet, mens den italienske og tyske stat lover en fast afregningspris for den grønne strøm i 20 år.

Investeringsselskaberne reklamerer således med, at det danske skattefradrag reelt kan betale investorernes indskud på få år.

»De 25 procent årlige afskrivninger og dermed danske skattefradrag var tiltænkt at fremme grøn omstilling i Danmark. Nu må vi have stoppet den her trafik af skattepenge ud af landet – ikke med tilbagevirkende kraft – men vi skal have lukket den her mulighed fremadrettet,« siger Mike Legarth, klima- og energiordfører for de Konservative.

Enhedslisten er klar til et større indgreb og vil gerne helt fjerne timandsselskaberne som selskabsform, mens Venstre holder sig tilbage og afventer en større undersøgelse af området.

Dagens Gossip