Post Danmark hæver porto med 12,5 pct.

Priserne på de frimærkefrankerede breve har været holdt i ro de seneste to og et halvt år. Men nu går den ikke længere.

Fra 1. januar 2014 hæver Post Danmark priserne for at sende breve. Det kommer til at koste 9 kr. at sende et A-brev op til 50 gram, mens et B-brev stiger med 50 øre til 6,50 kr. På erhvervsbrevene hæves priserne svarende til den almindelige pris- og lønudvikling.

"Siden 2000 er brevmængden faldet med 60 pct. Post Danmark har derfor været igennem vidtgående besparelser og effektiviseringer, og det vil fortsætte i de kommende år. På den baggrund er jeg glad for, at det stadig er muligt at sende et brev fra Gedser til Skagen, med levering fra den ene dag til den anden, til en rimelig pris," siger Morten O. Nielsen, kommunikationschef i Post Danmark  i anledning af portoforhøjelsen.

I en lille analyse konstaterer Sydabnk, at Post Danmark for 10 år siden, i efteråret 2003, meddelte at prisen på et frimærke til et A-brev ville stige til 4,50 kroner fra januar 2004. På de bare 10 år fra 2004 til 2014 er prisen på et frimærke altså steget med 100 procent.

"Med vores forventning til prisudviklingen resten af året vil de generelle forbrugerpriser i samme periode være steget med 22 procent. Det er altså efterhånden blevet temmelig dyrt at sende et brev, og der er mere og mere økonomisk fornuft i at sende en e-mail i stedet," skriver forbrugerøkonom i Sydbank, Camilla Skovsbo Erichsen.

Danmark er et af de lande i verden, hvor digitaliseringen er længst fremme, og dette fortsætter, når kommunikationen mellem det offentlige og virksomheder digitaliseres 1. november. Digitaliseringen vil få yderligere effekt, når kommunikationen mellem det offentlige og borgerne om godt et år også gøres digital, forudser Post Danmark.

Dagens Gossip