Postens direktørjagt trækker ud

Postkæmpen er i gang med at finde en ny koncernchef, ligesom der kom ny økonomidirektør i 2012, og den 18. april i år overtog danske Jens Moberg formandsposten fra Fritz Schur efter generalforsamlingen.

I forbindelse med at Fritz Schur meddelte sin afgang i februar, udtalte han i en meddelelse, at den danske og svenske stat havde bedt ham fortsætte søgeprocessen efter en ny administrerende direktør frem til generalforsamlingen, "således at der kan foreligge et par relevante kandidater at vælge imellem for bestyrelsen efter generalforsamlingen."

Fritz Schur understregede, at ansøgerfelterne var større, hvis både formandsposten og direktørstillingen var i spil på samme tid, idet staterne vil have en fra hvert land på henholdsvis direktør- og formandsposten.

Fem måneders søgen

Fredag eftermiddag meddelte PostNord imidlertid, at der nu er sat dato på, hvornår koncernchef Lars Idermark forlader selskabet - det bliver den 15. maj - men der var intet nyt om, hvem der skal afløse Lars Idermark.

"K. B. Pedersen som er viceadministrerende direktør og vicekoncernchef konstitueres som administrerende direktør og koncernchef indtil en permanent løsning er fundet," hedder det i en meget kort meddelelse fra selskabet.

PostNord meddelte allerede tilbage i december, at Lars Idermark ville skifte til en stilling som koncernchef for den svenske skovbrugskoncern Södra, men selv om der snart er gået fem måneder, har PostNord altså endnu ikke fundet den rigtige afløser.

Hos PostNords danske presseafdeling maner man dog til ro:

"Vi er godt i gang, og vi venter afklaring snarest muligt," oplyser presseafdelingen uden at ville uddybe det yderligere.

Ramt af radikale forandringer

PostNord kæmper med en konstant nedgang i brevmængderne, som fortsat er langt den største del af forretningen. Det har ændret forudsætningerne "radikalt" for virksomheden, og sådan vil det også være i årene fremover.

"PostNord forventer fortsat kraftige mængdefald for breve i Danmark og Sverige, hvilket skyldes konkurrencen fra digitale alternativer. Det er PostNords vurdering, at koncernens brev­ mængder vil falde med ca. 6 pct. i Sverige og ca. 12 pct. i Danmark i 2013," konstaterer PostNord i sin årsrapport for 2012.

De store forandringer sætter også sit tydelige præg på resultaterne. PostNords omsætning er siden 2008 faldet fra 46 mia. svenske kroner til 39 mia. svenske kroner i 2012, mens det justerede driftsresultat (EBIT) er halveret til omkring 1,5 mia. svenske kroner fra tre mia. svenske kroner i 2008.

PostNord er derfor i gang med ompositionere virksomheden til en mere digital verden med et større fokus på e-handel, varedistribution og logistik, hvilket sidste år kostede hele 1,2 mia. svenske kroner i omstruktureringsomkostninger. Det betød, at bundlinjen kun vist 257 mio. svenske kroner mod hele 2,7 mia. svenske kroner tilbage i 2008.

Koncernen reducerede i løbet af 2012 antallet af ansatte til i snit 39.731 fra 41.714 året før.

Børsnotering ser svær ud

PostNord blev stiftet efter sammenlægningen af Post Danmark A/S og svenske Posten AB i 2009. Den danske stat ejer 40 procent af selskabet, mens den svenske stat ejer 60 procent.

Det er aftalt mellem den danske og svenske stat, at det fusionerede selskab skal søges børsnoteret inden for tre-fem år fra fusionstidspunktet, og at begge parter har forpligtet sig til at medvirke til sikring af en gennemførelse af en børsnotering.

"De faldende brevmængder, og den deraf pressede økonomi, samt den generelle samfundsøkonomi udgør imidlertid en udfordring i forhold til en børsnotering af selskabet," konstaterer Finansministeriet i den seneste udgave af rapporten "Statens selskaber."

Dagens Gossip