Pris for byggetilladelser afregnes efter timeforbrug

Byrådet vedtog i enighed den nye betalingsvedtægt for byggesagsbehandling i Kolding Kommune. De nye regler harmonerer med den nye byggelov, som kræver, at landets kommuner senest 1. januar 2015 skal indføre en timeprismodel. I Kolding indføres de nye regler dog allerede fra nytår.

De nye regler vurderes at være mere retfærdige, da prisen afspejler det faktiske forbrug af tid til at behandle den enkelte sag. Det vil animere bygherrer til at gøre sig umage med at lave gode og fyldestgørende ansøgninger, så kommunen ikke skal bruge tid på at rykke for manglende information.

For bygherren vil der også være penge at spare, hvis man holder sig inden for byggeretten, så der ikke skal søges om dispensation fra lokalplan, laves nabohøringer eller gennemføres andre tidskrævende processer.

I 2014 er timesatsen fastsat til 595 kroner i Kolding Kommune. Satsen er beregnet ud fra en opgørelse over de direkte og indirekte omkostninger (lønninger, husleje, kontorhold, edb og andre administrative omkostninger).

For småhusbyggeri (garager, carporte, udhuse, etc.) vil prisen fortsat bestå af et grundgebyr samt en kvadratmeterpris.

Dagens Gossip