Prisen på boliglånet kan uden videre sættes i vejret

Selvom man har et fastforrentet lån er man ikke garanteret en fast boligydelse i lånets løbetid, for kreditforeningen kan uden videre hæve den såkaldte bidragssats.

Det har Vestre Landsret afgjort i en dom, hvor en andelsboligforening fra Esbjerg havde krævet, at bidragssatsen skulle forblive den samme i hele lånets løbetid.

Andelsboligforeningen Skovlunden består af 22 boliger, og overtog i 2007 projektet fra bygherren. Der skulle optages et fælleslån på knap 39 millioner kroner, og Nykredit tilbød forskellige finansieringsmodeller.

Man blev enige om en såkaldt "fastrentetrappeaftale", hvorefter renten ville stige de første ti år, og derefter ville den være fast i de sidste 20 år. I materialet var der opgivet en bidragssats på 0,29 procent, og der var ikke forudsat nogen ændring af den i løbetiden.

Andelshaverne mente, at de dermed var garanteret en fast boligydelse i alle de 30 år.

Allerede året efter varslede Nykredit en stigning af bidragssatsen til 0,40 procent. Foreningen protesterede, men vandt ikke gehør.

I 2010 varslede Nykredit en ny forhøjelse, nemlig til 0,55 procent. Møder med kreditforeningen ændrede ikke noget, hvorefter den aktuelle sag blev anlagt.

Hverken Retten i Esbjerg eller nu Vestre Landsret kan give andelshaverne medhold.

I lånematerialet var renten lagt fast, men der står også, at Nykredit kan hæve bidragssatsen efter egen beslutning.

Retterne henholder sig også til Realkreditankenævnet, der flere gange har afgjort, at kreditinstitutterne har ret til at ændre bidragssatserne, hvis der er behørigt beskrevet i låneaftalen.

Og det er det, siger de to retsinstanser, der frifinder Nykredit for kravet.

Efter nederlaget skal andelsboligforeningen betale sagens omkostninger på 60.000 kroner.

/ritzau/

Dagens Gossip