Prispolitik kan sende læger bag tremmer

Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der løfter den advarende pegefinger i et brev til Praktiserende Lægers Organisation (PLO), og Søren Bo Rasmussen, chef for styrelsens konkurrencecenter for medier, sundhed, detailhandel og fødevarer, begrunder brevet således:

»Vi læste med interesse i pressen, at PLO og deres formand var ude at tale om, hvordan de skulle tale om priser, hvis lægerne opgav ydernumrene. Det, de havde gjort sig overvejelser om, ville efter omstændighederne kunne være i strid med konkurrenceloven,« siger han til Berlingske Nyhedsbureau og tilføjer:

»Det er en meget venlig servicemeddelelse om, at de skal passe meget på. Hvis de i fællesskab sætter sig ned og aftaler priser, så er der tale om kartel, og så risikerer de fængsel.«

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyser i brevet til de praktiserende læger, at konkurrenceloven er blevet skærpet med virkning fra 1. marts i år.

»Der blev indført mulighed for fængselsstraf i op til 1 år og seks måneder for såkaldte kartelaftaler, hvis forholdet er af »grov beskaffenhed« - og i særligt grove tilfælde op til 6 års fængsel. Ved en kartelaftale forstås blandt andet aftaler mellem virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte fastlægger den endelige pris på en vare eller tjenesteydelse, som virksomhederne ellers burde konkurrere om,« skriver styrelsens direktør, Agnete Gersing.

I brevet får lægerne at vide, at der ikke skal meget til, før de står med et stort problem:

»Det bemærkes, at erfaringerne fra andre retsområder viser, at der i retspraksis normalt ikke stilles strenge krav til, hvornår et forhold kan karakteriseres som værende af »grov beskaffenhed«. Hvis lægerne som selvstændige erhvervsdrivende indgår aftaler med hinanden om priser, vil det foruden bødestraf således også kunne medføre fængselsstraf,« skriver Agnete Gersing.

PLO tager brevet til efterretning:

»Vi føler os velinformerede af brevet. Vi tager det til efterretning, og vi vil kun gøre noget, som falder ind under den vejledning, vi har fået fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, med de regler og retningslinjer, den definerer. Vi har orienteret vores medlemmer om hovedindholdet af brevet,« skriver PLO-direktør Peter Orebo Hansen i en kommentar til Berlingske Nyhedsbureau.

Dagens Gossip