Privatskoler sorterer svage børn fra

På trods at et statstilskud på 71 procent sorterer mange af de privatskoler, der har det højeste karaktergennemsnit, eksplicit bogligt og socialt svage elever fra. Det viser en gennemgang af 50 af de privatskoler med de højeste karakterer, som Søndagsavisen har foretaget.

Mere end hver anden skole skriver på deres hjemmeside, at børnene skal opfylde et eller flere krav til fagligt niveau eller social adfærd for at blive optaget.

Det forarger undervisningsminister Christine Antorini (S).

- Jeg vil kraftigt opfordre privatskolernes foreninger og skolebestyrelserne til at tage en diskussion om, hvorvidt det er i orden på forhånd at udelukke børn ved gadedøren, fordi man synes, de er lidt besværlige – det er jo det, de siger, siger hun til Søndagsavisen.

Optagelseskriterierne kan være test af elevens faglige niveau, screening af sociale kompetencer, indhentning af karakterer, udtalelse fra en tidligere skole eller en prøveperiode i en klasse for at afgøre, om ’elev passer ind’.

Interskolen i Aarhus skriver blandt andet:

- På alle klassetrin kommer eleven på prøve i 14 dage. I den første uge testes elevens faglige kunnen. Er denne tilfredsstillende, fortsættes prøveperioden.

Skoleleder Thomas Kilsmark forklarer, at de gerne vil have elever, der passer ind både fagligt og socialt.

- Det er en meget boglig skole, så man får det altså svært, hvis man sakker bagud. Og det er lidt de gamle dyder, hvor man behandler hinanden med respekt. Vi har ikke nogen, der ligger og slås i hjørnerne. Vi lever af tilfredse kunder, så vi kigger hinanden an – vi skal passe til barnet, men barnet skal også passe til os, siger han.

Privatskoler får i dag et offentligt tilskud pr. elev, der svarer til 71 procent af, hvad folkeskolerne i gennemsnit får pr. elev. Men privatskoler løber fra deres sociale ansvar, når de samtidig kan vælge
de svagere elever fra, som er meget dyrere at undervise, mener Tænketanken Cevea. Nogle skoler får endda et højere statstilskud pr. elev end en tilsvarende ressourcestærk folkeskole i samme kommune, viser en analyse fra Tænketanken Cevea.

- Tilskudssystemet fungerer som et udskillelsesløb, hvor de svageste elevers forældre er med til at betale for, at de stærkeste forlader folkeskolen med deres skattekroner. Det er meget billigere, hvis man kan sortere de dyre elever fra og kun uddanne akademikerbørn, siger analysechef Jens Jonatan Steen.

Folkeskolerne ender på den måde med at stå tilbage med B-holdet, mener Professor på Aarhus Universitet og forfatter til den danske Pisa-undersøgelse Niels Egelund.

- Folkeskolen står tilbage med de tungere elever, og så ender vi med at dele skoler og i A- og B-hold. Vi har for længst overskredet smertegrænsen, når 15 procent nu går i privatskole, siger han.

//Søndagsavisen

Dagens Gossip