Professor afviser øget indflydelse til lobbyister

Sådan siger professor Anne Binderkrantz fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet på baggrund af en artikel i Politiken om, at ministerierne er så pressede af nedskæringer og effektivitetskrav, at de er mere åbne for lobbyisternes analyser og beregninger.

Anne Binderkrantz genkender imidlertid ikke en sådan generel tendens, men når flere organisationer siger til avisen, at det er blevet lettere at få indflydelse, er det sikkert rigtigt, at der visse steder er nogle folk i centraladministrationen, der er så pressede, at de lytter lidt mere til organisationerne. Og det kan godt blive et problem, vurderer hun.

»Hvis forvaltningen ikke er kvalificeret nok til at vurdere de ting, der kommer ind, så er der nogle, der får mere indflydelse, end de burde have haft,« siger Anne Binderkrantz, der har forsket i blandt andet samspillet mellem politikere og embedsmænd, interesseorganisationer og indflydelsesstrategier.

»Det er grundlæggende en fin idé, at man lytter til dem, der er berørt af lovgivningen, at man hører på organisationerne og ser på de analyser, forskellige organisationer har lavet. Men hvis man bliver så afhængig af det, at man ikke selv har kapaciteten til at vurdere tingene, så risikerer man, at man gennemfører noget politik, som tilgodeser nogen på bekostning af andre interesser,« uddyber hun.

Ønsker en organisation indflydelse, er det afgørende, at den har et professionelt sekretariat, forklarer Anne Binderkrantz.

»Det helt afgørende i dansk politik er, at man har nogle professionelle folk, som følger med i det politiske spil - som ved, hvornår tingene kommer på dagsordenen, og som ved, hvordan man engagerer sig. De organisationer, som netop har folk ansat til at følge politikken og være aktiv i politikken, er også dem, der har bedst adgang,« fortæller hun.

Om det ligefrem kan blive en udfordring for demokratiet, at man nogle steder i videre udstrækning end tidligere kan købe sig til indflydelse på politik, tvivler Anne Binderkrantz på.

»Det er selvfølgelig altid en udfordring og noget, man skal holde øje med. Men min vurdering er, at nogle af de sager, vi ser, hvor der er foregået noget, som er mindre legitimt, er enkeltstående tilfælde. I langt de fleste tilfælde har vi faktisk nogle politikere og embedsmænd, som godt er i stand til at vurdere det, der kommer fra organisationerne,« siger hun.

Mens professor i komparativ politisk økonomi Ove Kaj Pedersen fra Copenhagen Business School ifølge Politiken vurderer, »at mulighederne for informationsudveksling og dermed påvirkning på det lavere embedsmandsniveau er taget yderligere til over de senere år«, siger miljøminister Ida Auken (SF), at der er tale om »en sund udvikling«, når ministeriet er i tæt kontakt med omverdenen »i stedet for at tro, at vi ved alting«.

Et flertal i Folketingets Udvalg for Forretningsordenen besluttede sidste år at droppe et register over lobbyister, der besøger politikere på Christiansborg.

Dagens Gossip