Professor: EL-forslag styrker ansattes ytringsfrihed

Enhedslisten genfremsætter derfor et forslag fra 2009, som en samlet rød blok dengang var underskrivere på, men som der dengang ikke var flertal for. Forslaget indebærer, at der oprettes et nævn, hvor whistleblowere anonymt kan få råd og vejledning. Desuden skal der gælde omvendt bevisbyrde i sager, hvor det får konsekvenser for en ansat at have kritiseret arbejdspladsen offentligt.

Michael Gøtze, professor i forvaltningsret på Københavns Universitet, vurderer, at det politiske forslag vil være en »reel styrkelse« af den offentligt ansattes ytringsfrihed på arbejdspladsen. Selv om de ansattes ret til at ytre sig formelt er sikret i både grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, kan hverdagen se anderledes ud.

»Meget af det her håndteres lokalt på arbejdspladsen, hvor erfaringerne viser, at mange ansatte føler sig pressede. Jeg tror, der kan være en kløft mellem den formelle og reelle beskyttelse,« siger han til Berlingske.

Selv om han overordnet mener, at forslaget er en god ide, kan der også være faldgruber.

»Set med arbejdsgiverbriller kan man med rette frygte risikoen for misbrug af reglerne om whistleblowing. Hvis man som ansat er træt af sin arbejdsgiver eller sine arbejdsforhold og så forsøger at lufte utilfredshed som »whistleblower,« er der jo tale om noget, som ikke hører hjemme under whistleblower-ordninger. Det er vigtigt at finde den rette balance,« siger Michael Gøtze.

De tre regeringspartier er alle positivt stemt over for Enhedslistens forslag, mens Venstre mener, at offentligt ansatte allerede i dag har rig mulighed for at gå til myndighederne, hvis de oplever noget kritisabelt på deres arbejdsplads.

»Det kan føre til en form for stikkersamfund, hvor det bliver legitimt at have et horn i siden på sin overordnede og komme af med kritikken anonymt,« siger kommunalordfører Jacob Jensen (V) til Berlingske.

En undersøgelse fra hovedorganisationen FTF viste sidste år, at 40 procent af organisationens medlemmer frygter for deres ansættelse, hvis de kritiserer arbejdspladsen offentligt.

Dagens Gossip