Professor: Flere privatskoler skader folkeskolens niveau

Den stigende tendens til, at flere private skoler slår dørene op, vil på sigt betyde, at eleverne i den almindelige folkeskole lærer mindre.

Sådan lyder det fra Anders Holm, der er professor på Sociologisk Institut på Københavns Universitet og har forsket i social arv.

- Det øger uligheden, hvis de dygtigste og mest velfungerende elever forlader folkeskolen, så andelen af dårligt fungerende elever stiger, siger han og forklarer, at det hovedsageligt er de ressourcestærke forældre, der flytter deres børn over i private skoler.

- Der er evidens for, at andelen af dårligt fungerende elever i en klasse har en negativ effekt på de andre børns læring, fortsætter han.

Hans melding kommer, efter at Kristeligt Dagblad mandag skriver, at 21 nye, frie skoler åbner efter sommerferien.

Professoren peger på, at en væsentlig drivkraft bag tendensen er en bekymring for det faglige niveau i de kommunale skoler. Og det vil formentlig fortsætte i den forkerte retning, forudser han.

- Man kan bare se på USA for at forudse, hvordan det vil gå i Danmark 20 år senere.

- Skolerne i de indre byer i USA fungerer rigtig dårligt, fordi elevgrundlaget er meget ressourcesvagt, siger han og forklarer, at en måde at håndtere problemet på er at sætte lærernes løn op for at holde de dygtigste i folkeskolen.

Vibeke Tornhøj Christensen forsker i sociologiske problemstillinger ved Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) og lavede i 2012 en undersøgelse af forskellen mellem privat- og folkeskoler.

- Eleverne på privatskoler er i gennemsnit en lille smule mere ressourcestærke end eleverne i folkeskolerne, men ikke markant, siger hun.

En opgørelse fra Dansk Friskoleforening viser ifølge Kristeligt Dagblad, at 16 procent af alle grundskolebørn i dag går på en privatskole.

/ritzau/

Dagens Gossip