Professor: Kommuner kan skrue op og ned for servicen

Kommunen fattedes penge og var nødt til at revidere kvalitetsstandarderne, og det betød, at kommunalpolitikerne hævede barren for tildeling af hjemmehjælp.

Professor i offentlig politik og styring på Roskilde Universitet, Jacob Torfing, er ikke overrasket over dommen.

»Lovgivningen på det sociale område fungerer ikke bare sådan, at man kan slå op på en side og se, at den og den service har jeg krav på. Hvis det var så fastlåst, ville det også være meget svært med nytænkning i kommunerne,« siger han.

Professoren mener, at afgørelsen fra Højesteret gør det klart, at kommunerne har mulighed for at skrue op og ned for den kommunale service på baggrund af den økonomiske situation.

»Dommen slår fast, at der er et rum inden for loven, ikke til at lade være med at give service, men til at skrue lidt op og lidt ned for forskellige serviceydelser. I perioder vil det også komme borgere til gode, når der er penge i kassen. I perioder med smalshals må politikerne skære lidt over det hele,« siger Jacob Torfing.

Hvis Højesteret havde givet Ældre Sagen medhold, ville det have fået store økonomiske konsekvenser for kommunerne, vurderer han.

»Hvis dommen ikke var faldet ud sådan her, så ville det tvinge kommuner til at levere en lang række ydelser, uden at de havde pengene til at gøre det. Så ville kommunerne være i en meget svær klemme. De er i en situation, hvor de ikke må overskride deres budgetter, ellers vanker der en straf fra regeringen, og de må heller ikke stifte gæld, som eksempelvis i USA, hvor nogle kommuner er dybt forgældede,« siger Jacob Torfing.

»De kommunale politikere står til ansvar for serviceniveauet, de har fastlagt, og det er op til borgerne, når der er kommunalvalg, at bedømme politikerne for, om deres prioriteringer har været fornuftige og rimelige,« påpeger professoren.

Dommen i Højesteret var dog ikke entydig. To ud af fem dommere gav Ældre Sagen medhold, og fra politisk hold har afgørelsen udløst en storm af bekymringer fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten.

Socialordfører Karin Nødgaard (DF) har kaldt socialminister Karen Hækkerup (S) i samråd om sagen, og Enhedslistens socialordfører, Finn Sørensen (Ø), siger, at afgørelsen giver kommunerne en »god undskyldning« for at skære ned på servicen, også på eksempelvis handicapområdet og over for udsatte børn og unge.

»Du må kalde mig Mads, hvis der ikke er nogle kommuner, der nu øjner nogle sparemuligheder her. De er under et uhyggeligt stort sparepres fra regeringen, og nu har de fået en god undskyldning for at skære ned på serviceniveauet,« siger Finn Sørensen.

Næste slag kan meget vel stå i månederne op til efterårets kommunalvalg. Både Enhedslisten og Ældre Sagen bebuder, at man vil gøre kvalitetsstandarderne i kommunerne til et »hovedtema« under valgkampen.

Dagens Gossip