Professor: Sundhedsvæsnet må måle på andet end penge

Det er i udgangspunktet godt at måle, hvor hurtigt patienterne bliver udredt og behandlet i det danske sundhedsvæsen. Men produktiviteten måler ikke, om eller hvordan behandlingen virker.

Sådan lyder det fra Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi på Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA).

- Det er ikke nok kun at styre på at lave så meget som muligt for pengene, man skal også hele tiden have fokus på, at det er de rigtige sundhedsydelser, vi laver, og at det er dem, der giver den største værdi for patienterne.

Spørgsmål: Hvordan sikrer man sig, at det sker?

- Der bliver man nødt til at måle på nogle langt sværere parametre, som om folk har mindre smerte, når de er blevet opereret, og om de lever længere.

- Det gør man til dels, men det kunne man godt få endnu mere fokus på i sundhedsvæsnet. I stedet for bare fokusere på, hvor mange ydelser man laver for pengene, siger Jakob Kjellberg til Ritzau.

Udmeldingen kommer i forbindelse med den årlige "Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren", som Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Finansministeriet tirsdag har offentliggjort.

Den viser, at sygehuse og hospitaler fra 2013 til 2014 samlet set har øget produktiviteten med 3,1 procent. Produktivitet er et mål for at sammenstille hospitalernes aktivitet med de udgifter, der bruges på at skabe aktiviteten.

Og det er i udgangspunktet godt, at produktiviteten og effektiviteten er øget, siger Jakob Kjellberg.

- Det betyder, at man kan få flere sundhedsydelser for de penge, der er til sundhedsvæsnet. Og det er en god ting, når der er knaphed på ressourcer og ventetider.

- Men det siger ikke nødvendigvis noget om, hvorvidt det er de rigtige sundhedsydelser for patienterne.

Og det er formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing enig i. Man bør også måle på kvaliteten af behandlingen.

- Den øgede produktivitet er udtryk for, at engagerede sundhedsprofessionelle løber stadig stærkere for at klare alle opgaverne. Men det er vigtigt at holde fast i, at produktivitet langtfra kan stå alene som mål i sundhedsvæsnet.

- Det er også vigtigt at måle sundhedsvæsnet på, om det leverer behandling og pleje af god kvalitet til patienterne. Der er helt konkrete opgaver at tage fat på. Eksempelvis er der stadig overbelægning på medicinske afdelinger, skriver han i en mail til Ritzau.

/ritzau/

Dagens Gossip