Psykiatrisk indsats skal forhindre ekstremisme

Det viser erfaringer fra ind- og udland, og derfor vil socialminister Karen Hækkerup (S) nu tage det psykiatriske behandlingssystem med i indsatsen mod ekstremisme.

Sammen med PET udvider ministeren det eksisterende samarbejde mellem politi, socialforvaltning og psykiatrien, så det det psykiatriske behandlingssystem fokuserer på at forebygge radikalisering hos psykisk syge personer.

»Selv om mennesker med psykiske problemer giver udtryk for meget ekstreme synspunkter, kan det være svært for personalet at afgøre, om det skal tages alvorligt. Personalet skal derfor rustes til at håndtere de her situationer, og de skal have et sted, hvor de kan henvende sig med deres spørgsmål,« siger Karen Hækkerup i en pressemeddelelse.

»Samarbejdet mellem politiet, socialforvaltningerne og psykiatrien er det helt rigtige sted at forankre indsatsen, og det er mit håb, at det vil være en stor hjælp både for de ramte og deres pårørende,« siger ministeren.

Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Social- og Integrationsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og PET.

»Vi ser, at psykiske problemer kan være en væsentlig medvirkende årsag til radikaliseret og i nogle tilfælde voldelig ekstremistisk adfærd. Det er derfor vigtigt, at de fagpersoner og myndigheder, der i deres daglige arbejde er i kontakt med mennesker med psykiske problemer, er opmærksomme på problemstillingen og på de handlemuligheder de har for at forebygge radikalisering,« siger PET-chef Jakob Scharf.

Dagens Gossip