R beskylder K for at modsige sig selv i skoledebat

»De Konservative siger på én gang, at de gerne vil have idræt en time hver dag, og samtidig at de synes, det er tragisk, at eleverne skal gå længere tid i skole. Det hænger simpelthen ikke sammen,« siger de radikales undervisningsordfører, Lotte Rod (R), der kræver svar fra de Konservative.

»Hvad vil de Konservative skære væk, hvis de vil have en times idræt mere om dagen, uden at eleverne skal gå mere i skole?«

Men ifølge de Konservatives uddannelsesordfører, Vivi Kier (K), har de Radikale fået noget helt galt i halsen.

»Vi vil gerne have eleverne til at gå mere i skole. Kritikken er helt misforstået,« siger Vivi Kier, der dog understreger, at partiet ikke kan acceptere det, de kalder en heldagsskole.

Hvis en ottende klasse skal have en times idræt hver dag samtidig med, at der også skal være plads til mere undervisning i blandt andet dansk og matematik, ender timeantallet på omkring 35 om ugen. Men Vivi Kier vil ikke lægge sig fast på et specifikt timetal.

»Vi går ikke ind for en heldagsskole, men det er indholdet i timerne, der tæller, så antallet af timer vil jeg meget nødigt lægge mig fast på,« siger hun.

Spørgsmål: Hvis I i sidste ende skal prioritere mellem for eksempel dansk- og matematiktimer og idrætstimer, hvad er så det vigtigste for jer?

»Det hele er vigtigt. Vi ved, at idræt også betyder noget for indlæringsevnen,« siger Vivi Kier, der dog afviser regeringens forslag om aktivitetstid.

Også for de Radikale er det vigtigt, at eleverne får sved på panden.

»Vi er også optaget af, at der skal være bevægelse hver dag, men vi kan give skolerne en helt anden frihed ved at lægge det som en pulje, som man kan bruge på forskellige måder i løbet af dagen,« siger Lotte Rod med henvisning til netop aktivitetstiden.

Dagens Gossip