Råd advarer om social skævhed i ny SU-reform

Uddannelsesministeriets rådgivende organ, SU-rådet, frygter, at den kommende SU-reform vil ramme socialt skævt. Det fremgår af rådets kommentar til regeringens udspil.

- Rådet er stadig bekymret for, at reformen vil risikere at få en social slagside, lyder det i kommentaren.

SU-rådet hæfter sig imidlertid ved, at det i udspillet ser ud til, at der bliver taget hånd om studerende, der kommer fra ressourcesvage familier. I oplægget står der nemlig, at unge med mindre velstillede forældre desuden kan få et SU-tillæg på op til cirka 1600 kroner om måneden.

- Rådet har dog noteret sig, at man i relation til den forældreafhængige ydelse til hjemmeboende vil fastholde et socialt kriterium, så unge fra socialt vanskeligere miljøer fortsat vil kunne få ydelsen.

I udspillet til SU-reformen lægger regeringen op til, at SU-pengene udregnes efter begge forældres indkomst uanset, om den studerende bor hos den ene eller begge forældre, og det finder SU-rådet problematisk i forhold til ressourcesvage studerende.

SU-rådet har til opgave at rådgive uddannelsesministeren og Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte i spørgsmål om uddannelsesstøtte.

Uddannelsesministeren beskikker rådets medlemmer, og rådet består af syv seniormedlemmer heriblandt formanden samt seks juniormedlemmer.

/ritzau/

 

Dagens Gossip