Radikale: Brugerbetaling skal undersøges efter næste valg

Men sådan en undersøgelse kan sandsynligvis først komme i stand på den anden side af et folketingsvalg, vurderer partiets sundhedsordfører, Camilla Hersom (R). De to øvrige regeringspartier, Socialdemokraterne og SF, er således ikke lige så ivrige for en undersøgelse som De Radikale.

»Det er ikke klappet af med nogen som helst, for det er et radikal ønske. Det er et ønske, vi allerede var fremme med i sidste valgkamp, og vi har så efterfølgende haft et udvalgsarbejde i vores parti, som har kigget på det her. Og det, vi helt nøgternt kan konstatere, er, at der findes meget lidt viden om, hvad effekten af brugerbetaling er på folkesundheden. Derfor er det noget af det, vi synes, man skal interessere sig for,« siger Camilla Hersom.

De Radikales ambition er at omlægge brugerbetalingen på sundhedsområdet, så den får et bedre socialt sigte, som det hedder.

»Vi har i dag allerede en rimelig høj brugerbetaling i Danmark, men den brugerbetaling, vi har, rammer socialt skævt. Derfor er vores formål med at lave en undersøgelse af brugerbetalingen at se, om vi kan finde løsninger, der gør, at den sociale profil bliver bedre. Det er vores indfaldsvinkel,« siger Camilla Hersom.

Hun afviser at udpege konkret dele af sundhedsområdet, der i fremtiden kan blive omfattet af brugerbetaling. Men der er dog områder, der ikke skal koste penge, lyder det.

»Det, vi forsigtigt antyder i vores oplæg, er, at vi kunne godt være til falds for at sige, at man så vidt muligt skal prøve at friholde behandling for til gengæld at sige, at andre ting omkring det at være patient i Danmark er noget af det, man kunne overveje. For eksempel hvor meget tilskud, der skal være til transport og den type ting,« siger Camilla Hersom.

Hun frygter imidlertid, at Venstres tilgang til en brugerbetalingsundersøgelse er at indføre mere brugerbetaling, lette indkomstskatten eller finansiere nulvækst.

Venstres Kristian Jensen (V) slår dog fast, at det er »en helt forfejlet opfattelse, at vores ønske skal være med til at finansiere noget som helst«.

Dagens Gossip