Radikale græsrødder kræver øremærket barsel i baghånden

En resolution fremsat af 41 græsrødder fastslår, at hvis ikke »beskedne incitamenter« - altså regeringens foreslåede barselsbonus - medvirker til en mere ligelig fordeling af barsel mellem mænd og kvinder, så skal incitamenterne skærpes. Og »øget øremærket barsel til fædre« skal indfases.

Resolutionen blev vedtaget med klart flertal til stor applaus blandt de hundredvis af radikale delegerede og medlemmer på Hotel Nyborg Strand.

Både lørdag og søndag har der fra talerstolen været dundertaler for mandebarslen, der længe har været radikal politik.

Lørdag kaldte det radikale koryfæ og tidligere minister, Lone Dybkjær (R), regeringens skrotning af mandebarslen for »et totalt forkert værdipolitisk signal«. Og søndag fortsatte debatten med en klar overvægt af fortalere for øremærkning på talerstolen.

»Man skal forpligte sig til at tage nogle mere virksomme midler i brug, hvis denne her bonus på 100 kroner om dagen viser sig ikke at have en effekt,« sagde Bo Nissen Knudsen (R) fra de Radikale i København.

Radikale Venstres gruppeformand Sofie Carsten Nielsen (R) mener ikke, at den vedtagne resolution illustrerer manglende harmoni mellem ledelse og bagland.

»Den her resolution siger ikke, at det er helt forkert, den siger, at vi gerne vil se, om incitamenterne virker,« siger hun.

Spørgsmål: Men hvad mener du selv?

»Jeg har altid gået ind for øremærket barsel, det har ikke været en hemmelighed, så jeg har det helt ligesom landsforbundet. Nu bakker vi op om regeringens incitamentsmodel, og hvis den ikke virker, så synes jeg, det er fint at se på nogle andre ting,« siger Sofie Carsten Nielsen.

Den vedtagne resolution binder imidlertid ikke folketingsgruppen eller ledelsen, forklarer gruppeformanden.

»Folketingsgruppen skal se på de vedtagne resolutioner og i løbet af efteråret så komme med en plan for, hvilke resolutioner det giver mening at arbejde videre med og hvorfor, og selvfølgelig også hvilke resolutioner, man ikke ser sig i stand til at arbejde videre med af ressourcemæssig eller politiske årsager. Vi er ikke forpligtet, men det er et stærkt signal,« siger Sofie Carsten Nielsen.

Dagens Gossip