Randers siger ja til tre kæmpe vindmøller ved Fårup

Med beslutningen fra byårdet i Randers, åbnes der nu mulighed for, at der kan opstilles tre nye vindmøller ved Trikelshøj syd for Fårup.

Mere konkret drejer det sig om muligheden for opstilling af tre vindmøller med en totalhøjde på op til 130 meter.

Vindmøllerne har en effekt på 3 MegaWatt pr. mølle. Det betyder at møllerne kan dække strømforbruget til godt 6.000 boliger.

Samtidig kan de mindske den årlige CO2-udledning i kommunen med godt 15.000 tons. Det svarer til en reducering på fire procent af den samlede CO2-reducering på 320.000 tons som kommunen skal opnå ifølge den vedtagne klimaplan.

Projektet er omfattet af den såkaldt ”grønne ordning”, der betyder, at borgerne via Randers Kommunes vindmølleråd kan søge tilskud til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier og kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger med videre.

En opstilling af tre møller ved Trikelshøj vil udløse et beløb på knap 800.000 kr. til sådanne projekter, som kan frigives ved kommunens ansøgning til energinet.dk.

Ud af byrådets 31 medlemmer stemte 30 for vindmøllerne, mens Dansk Folkepartis repræsentant som den eneste stemte imod.

Dagens Gossip