Rangvid-udvalget vil skærpe forbrugersikkerheden

Sådan lyder to af anbefalingerne i den såkaldte Rangvid-rapport.

Rangvid-udvalget anerkender, at der er gennemført en række tiltag i forlængelse af krisen, som kan forbedre trygheden hos forbrugerne, men den eksisterende risikomærkning er ikke god nok.

Mærkningen giver investeringsprodukter en farve - grøn, gul eller rød - afhængig af, hvor risikabel den er, men ordningen fungerer ikke i praksis, fastslår Jesper Rangvid, som betegner den som »grovkornet«.

»En græsk statsobligation har en grøn risikomærkning - ja det er sjovt. Problemet er, at vi kan forestille os, at der er en person, som får at vide af sin bankrådgiver, at den græske statsobligation har en høj rente, og at den er grøn, og så kan mærkningen få forbrugeren til at sænke sine parader,« siger Jesper Rangvid på pressemødet i forbindelse med præsentationen af rapporten.

Det er også vigtigt for forbrugerne, at størrelsen på bankrådgiverens lønningspose ikke afhænger af, hvor store investeringer kunden foretager.

»Når en rådgiver sidder nede i banken og rådgiver om et produkt, må hans aflønning ikke afhænge af, hvor meget han sælger,« siger Jesper Rangvid. 

Rapportens anbefaling er et decideret forbud:

»Udvalget anbefaler, at der indføres et forbud mod variabel aflønning, der afhænger af salgsmængden af værdipapirer, for personer, der er involveret i rådgivning/ salg af værdipapirer til privatkunder,« skriver udvalget, som med disse tiltag håber at kunne forbedre forbrugersikkerheden så den forbrugeradfærden op til krisen ikke gentager sig.

»Kombinationen af forholdsvis gode økonomiske tider, optimisme og rigelig likviditet førte til negligering af risiko, og medvirkede derved til, at husholdninger og almindelige forbrugere i højere grad efterspurgte, og fik tilbudt, og dermed investerede i, risikable finansielle produkter,« skriver udvalget i rapporten.

Dagens Gossip