Raske kræftpatienter kan se frem til mindre kontrol

Det mener sundhedsminister Astrid Krag (SF), der vil skrue kraftigt ned for de rutinemæssige kontroller af tidligere kræftsyge, som skal undersøge, om kræftsygdommen er vendt tilbage.

I stedet skal nogle patienter ifølge Jyllands-Posten fremover gå til kontrol ved deres praktiserende læge eller ved en sygeplejerske, mens andre skal kontrollere sig selv.

»På den måde kan vi frigøre nogle ressourcer til at opspore og behandle kræft,« siger sundhedsministeren til Jyllands-Posten.

Forslaget får opbakning fra begge sider af Folketinget.

»I dag er der rigtig mange, der går til kontroller, og desværre er der meget lidt dokumentation for, at det har en effekt. Tværtimod tror jeg, vi kan få mere ud af pengene ved at vurdere ud fra hver enkelt patient og se på, hvad der er den bedste opfølgning,« siger sundhedsordfører Stine Brix (Ø).

Også Venstre ser positivt på forslaget, hvis det samlet set kan forbedre overlevelseschancerne hos kræftpatienterne.

»Det, der er det afgørende og helt centrale for os, er, at danske kræftpatienters overlevelseschancer samlet set ikke forringes,« siger partiets sundhedsordfører, Sophie Løhde (V).

Dansk Folkeparti mener heller ikke, der er grund til at beholde den nuværende kontrolordning, når der ikke er dokumentation for, at den virker.

Sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) foreslår dog, at de patienter, der ikke længere skal til fast kontrol, får tilbudt en åben henvisning til speciallægen.

»De patienter, der ikke længere kommer til kontrol, skal have en åben henvisning, så man altid kan møde op på en specialafdeling, hvis man bliver utryg eller mærker noget,« siger hun.

Ifølge Jyllands-Posten har Danske Regioner længe efterlyst et nyt og mindre firkantet kontrolsystem, og også Kræftens Bekæmpelse ser positivt på et nyt system.

»Udenlandske undersøgelser tyder på, at vi kan reducere noget af kontrollen og flytte noget af den ud til egen læge, uden at det gør patientens mulighed for overlevelse mindre og uden at tabe tryghed hos patienter,« siger formand i Kræftens Bekæmpelse, Frede Olesen, til Jyllands-Posten.

Også Patientforeningen er positiv over for ideen, men formand Torben Gudmundsson peger på, at de praktiserende læger bør have flere ressourcer.

»Når man vælger at slå ned på et område, hvor der er meget automatik, for at granske, hvor meget spild denne automatik medfører, så er det egentlig fornuftigt. Men det kræver blandt andet, at der så bliver investeret nogle ekstra kræfter hos de praktiserende læger, da de jo i øjeblikket får mange nye opgaver,« siger han.

Dagens Gossip