Rebild er bedst til at få ledige i job

Der er store regionale forskelle på, hvor gode jobcentrene er til at få ledige i beskæftigelse eller uddannelse. I Rebild Kommune er hele 45 % i arbejde eller uddannelse et halvt år efter aktiveringen er afsluttet – og det er Danmarksrekord, viser ny undersøgelse, der er lavet af Ugebrevet A4.

Strategien i Rebild Kommune er klar:

- Vi opfordrer de ledige til selv at finde et aktiveringssted – og helst i en privat virksomhed, fordi erfaringerne viser at det fører til flest varige jobs, og det er jo målet for både de ledige og os, siger Anne Mette Uttrup Brügge, funktionsleder i Jobcenter Rebild.

I Rebild er det langt størstedelen af de forsikrede ledige, som selv finder det sted, der skal danne ramme om deres aktiveringsforløb, hvad enten det drejer sig om virksomhedspraktik eller et løntilskudsjob.

Forskning viser, at virksomhedsrettet aktivering er det mest effektive redskab til at få ledige i job. Konkret peges der på løntilskudsjob og virksomhedspraktik som de mest effektive redskaber. Når Rebild er den kommune, der er dygtigst til at få ledige tilbage i job, er det direkte følge af, at jobcenteret har lagt sig fast på den virksomhedsrettede indsats.

Dagens Gossip