Rederier kan forgylde Danmark

Danmarks indtjening af fremmed valuta fra andre lande vil skyde i vejret med ekspresfart fra et i forvejen historisk højt niveau, hvis rederiernes fragtrater bliver mere normale og igen når samme niveau, som de havde, før krisen satte ind. Sker det, kan det skabe vækst og velstand herhjemme i betydeligt omfang.

De senere år er rederiernes tonnage, eller højst mulige transportmængde, således øget med op mod 50 procent, fordi der er bygget mange nye skibe. Derfor ville rederierne i dag, hvis de udnyttede al deres kapacitet, og have samme fragtrater som i 2008, tjene over 100 milliarder mere hjem til Danmark, end de gør i forvejen.

Det viser en opgørelse, som Danmarks Rederiforening har udarbejdet for Berlingske Business.

Den såkaldte bruttotonnage (BT) hos de danske rederier er øget fra 39,3 millioner ton i 2008 til 60,7 millioner ton i dag, hvilket er en stigning på tæt ved 50 procent. Men trods dette er rederiernes eksportindtægter faldet fra 194 milliarder kroner i 2008 til 185 milliarder kroner i år, især fordi fragtraterne er raslet ned.

»Så selv om rederierne transporterer op mod 50 procent mere end før, så tjener de stort set det samme på det som i 2008. Men før eller siden er det sandsynligt, at fragtraterne når op på det niveau, som de havde i 2006, 2007 og 2008. Det vil ske i takt med, at konjunkturerne bliver bedre, og så vil indtjeningen stige ganske markant, hvis flåden vel at mærke holdes konstant over de kommende år og ikke bliver mindre,« siger Jan Fritz Hansen, der er vicedirektør hos Danmarks Rederiforening.

Rederierne har også store udgifter til brændstof, leje af skibe, leasing og meget andet. Trækkes disse udgifter fra, var der sidste år tale om en nettoindtægt til Danmark på knap 25 milliarder kroner. Skulle fragtraterne stige, vil udgifterne slet ikke stige lige så meget, da mange af de faste udgifter så allerede er afholdt. Derfor vil en stor del af den ekstra valutaindtjening klinge højtlydt på bundlinjen hos rederierne og dermed også på de løbende poster på den danske betalingsbalance over for udlandet.

Danmarks Rederiforening anslår, at indtjeningen ville stige fra de aktuelle 185 milliarder kroner i år til hele 299 milliarder kroner, altså med 114 milliarder kroner, hvis fragtraterne vendte tilbage på samme niveau som i 2008, og rederiernes samlede tonnange blev udnyttet.

I forvejen er skibsfarten Danmarks største eksporterhverv. Aktiviteterne på verdenshavene skønnes også at holde liv i 115.000 danske arbejdspladser i den særlige maritime klynge. Det er tilmed job, som har en løn og produktivitet over gennemsnittet i Danmark.

»De danske rederier står for seks procent af den globale søtransport, men for ti procent af omsætningen. Så de danske fragtrater er højere end gennemsnittet og i den øvre ende, fordi vi leverer mere avancerede løsninger,« siger Jan Fritz Hansen.

Mærsk Line er verdens største containerrederi, men Danmark er også hjemland for flere andre sværvægtere inden for transport til søs af alt slags gods. Danske rederier tjener i disse år også gode penge på offshore-området, hvor de har specialiseret sig i højteknologiske specialfartøjer, borerigge, værfter og servicevirksomheder.

»Dansk offshore har de senere år oplevet kraftig vækst. Et forsigtigt skøn er, at den årligt omsætter for 3,5 til 4 milliarder kroner og beskæftiger flere end 5.000 medarbejdere,« siger Jan Fritz Hansen.

Dagens Gossip