Regeringen øger indsats i verdens brændpunkter

»Vi skal sammentænke vores militære og civile indsats i langt højere grad, fordi vi ved, at vi hvis vi ikke har sikkerhed i et land, har vi heller ikke udvikling, og hvis vi ikke har udvikling, så kan vi ikke bevare sikkerheden. Derfor skal vi både satse på politi, skoler, hjælpe fattige landmænd og opbygge et retssystem, og det skal foregå på samme tid. Vi skal simpelthen hurtigere ind i de konfliktramte lande og gøre det på en mere modig og stædig måde end nogensinde før,« siger Christian Friis Bach.

Han pointerer, at den afgørende forskel på det, som de fire ministerier, Udviklingsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet fremlægger, og Danmarks hidtidige stabiliseringsindsats er, at fremtidens indsats i højere grad bygger på erfaringer fra de seneste år.

»Vi har begået fejl i forbindelse med vores indsats i Afghanistan, men vi har også lært utrolig meget om, hvordan det kan lade sig gøre. Samtidig har vi gjort os gode erfaringer i Somalia, hvor vi både støtter retssikkerhed, skolevæsen og den militære indsats,« siger Friis Bach og henviser desuden til Danmarks engagement i Mali i år, hvor det lykkedes det internationale samfund at fordrive fundamentalister og støtte op omkring demokrati og valg.

»Vi kommer til at bruge langt flere penge i skrøbelige stater og øger midlerne med helt op til 1,3 milliarder kroner i finansloven næste år, ligesom vi også øger vores freds- og stabiliseringsfond, som netop kan være med til at tænke de forskellige udviklings- og udenrigspolitiske områder sammen,« lyder det fra udviklingsministeren.

»Vi står selvfølgelig også ved, at det her kan gå galt, fordi vi opererer i nogle af de sværeste steder i verden, men risikoen ved ikke at gøre noget, er endnu større. Både for den pågældende befolkning, for regionen omkring landet og for hele verden. Vores engagement har derfor betydning for den almene dansker, fordi krig, konflikter og flygtningestrømme har indflydelse på hele verden,« tilføjer han.

Regeringen fremlægger sin nye politik for Danmarks civile og militære engagementer i de skrøbelige og konfliktramte stater fredag klokken 13.

Dagens Gossip