Regeringen på kant med forvaltningsret i ny metrosag

Flere eksperter mener, at Transportministeriet er inhabilt i sagen, og det skaber et retssikkerhedsmæssigt problem for borgerne og er i strid med en international miljøkonvention.

»Det er ikke i overensstemmelse med Århuskonventionen. Og det er endnu et eksempel på, at man ikke respekterer det grundlæggende forvaltningsretlige krav om, at myndighederne ikke må behandle sager, der vedrører deres egne økonomiske interesser«, siger professor i miljøret Ellen Margrethe Basse, der også har ekspertise i forvaltningsret.

Århuskonventionen giver borgere ret til uvildig adgang til at klage over afgørelser på miljøområdet. Danmark er et af 45 lande, der har tilsluttet sig aftalen.

Natur- og Miljøklagenævnet har afvist at behandle tre klager fra borgere over, at indførelsen af aften- og natarbejde på metrobyggeriet blev politisk vedtaget uden en ny miljøvurdering, der fastslår konsekvenserne for miljø og mennesker.

Transportministeriet har i et notat 15. maj afvist, at der er behov for en ny miljøvurdering, som ville tage mange måneder at gennemføre.

»Borgerne er overladt til, at inhabile myndigheder skal afgøre sagen. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er en uafhængig klageinstans«, siger Søren Højgaard Mørup, professor i offentlig ret ved Aarhus Universitet.

Enhedslisten kræver ministeriet ud af sin dobbeltrolle.

»Alle mister jo tilliden til systemet, når der ikke er nogen retssikkerhed for borgerne, fordi klageinstansen er inhabil«, siger trafikordfører Henning Hyllested (Ø).

Transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) har ingen kommenterer til klagen, så længe den er under behandling, skriver ministeriet i en e-mail til Politiken.

Dagens Gossip