Regeringen svømmer baglæns i vandplaner

Fungerende miljøminister Pia Olsen Dyhr (SF) siger i en pressemeddelelse, at den nye høring skyldes, at regeringen har lyttet til kritikken. Den nye høring skal skabe en ny »stemning« om planerne.

»Planerne er grundlæggende gode, fordi de vil skaffe os rent vand. Derfor er det vigtigt, at vi nu taler om vand og miljø – og ikke kun om jura og direktiver,« siger hun.

Kritikerne har hævdet, at planerne vil betyde oversvømmelser af god landbrugsjord, og at kommunerne derfor vil blive tvunget til at sætte bekostelige miljøindsatser i gang.

Derfor slår regeringen fast, at konsekvenserne af enhver vandløbsindsats altid skal vurderes, før man kan endeligt beslutte, om den skal gennemføres. Selv om vandplanerne, der nu skal i høring, grundlæggende er de samme, er de siden seneste høring blevet rettet for fejl. Blandt andet er der sket en omklassificering af cirka 1.700 kilometer vandløb, hvilket er afgørende for, hvordan Danmark kan opfylde EUs mål for vandmiljøet.

Den nye omfattende høringsproces betyder, at de nye statslige vandplaner forventes at foreligge i efteråret 2014.

Dagens Gossip