Regeringen vil modernisere dagpengesystemet

Derfor får Carsten Koch-udvalget, der i øjeblikket ser på, hvordan man kan skabe en mere moderne beskæftigelsespolitik, en ekstra opgave.

»Vi vil bede Carsten Koch-udvalget om også at komme med ideer og indspark til, hvordan vi kan lave en fremtidssikring af vores dagpengesystem,« siger Helle Thorning-Schmidt (S) i forbindelse med fremlæggelsen af regeringens udspil til en mildere indfasning af dagpengereformen fra 2010. Det skal ses som en håndsrækning til de tusindvis af danskere, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet og stå uden forsørgelse.

»På baggrund af de ideer, der kommer, vil regeringen udarbejde et grundlag for et kommissorium, der skal kigge på et fremtidigt dagpengesystem. Opgaven er at vurdere, om der, inden for en uændret økonomisk ramme, kan skabes et mere moderne og et mere fleksibelt dagpengesystem,« siger hun.

Statsministeren lægger dog ikke umiddelbart op til, at dagpengeperioden igen skal forlænges, men afviser heller ikke på forhånd noget.

»I forhold til om det skal være en toårig dagpengeperiode, der tror jeg ikke, der er særlig mange socialdemokrater, som ønsker, at man skal gå ledig i tre eller fire år eller længere. Vi vil kigge fordomsfrit på det her, men der er ikke noget, der tilsiger, at vi skal have en længere dagpengeperiode end to år,« siger hun.

Spørgsmål: Så det kan godt være, at du i forbindelse med et kommende folketingsvalg kan gå til valg på en længere dagpengeperiode end to år?

»Altså, en ting, jeg ikke vil i dag, det er at lægge et valgprogram frem for 2015. Det håber jeg også, der er forståelse for, men vi ser fordomsfrit på det her, ellers ville vi ikke have nedsat en kommission«.

Med dagens udspil fra regeringen bliver dagpengereformen fuldt indfaset fra 2016, og det glæder den radikale uddannelsesminister Morten Østergaard (R).

»Vi lægger ikke skjul på, at vi stemte for dagpengereformen, fordi vi synes, den er rigtig og nødvendig og gør noget godt for dansk økonomi, og det er også derfor, at det er den dagpengereform, der bliver indfaset, men den bliver indfaset på en ordentlig måde,« siger han.

Han understreger, at en ændring af reformen vil være begrænset, da det skal ske inden for de nuværende rammer.

»Det, som ligger klart er, at det er inden for den nuværende reforms økonomiske rammer, og det sætter jo sine begrænsninger på arbejdet, men der er vi selvfølgelig klar til at kigge på, om man inden for det nuværende system og de økonomiske rammer kan indrette sig mere hensigtsmæssigt.«

Dagens Gossip