Regeringen vil skabe grøn vækst ved øget frihandel

»I Danmark er vi afhængige af eksport til andre lande. Hver fjerde dansker er ansat i et job, der er direkte relateret til eksport. Så det betyder vækst for Danmark, når det bliver nemmere at handle med varer på tværs af grænser, og vi vil have særligt fokus på at gøre det nemmere at handle med klimavenlige varer. Det har verden brug for, og det har Danmark brug for,« siger Pia Olsen Dyhr til Berlingske Nyhedsbureau.

Ifølge Udenrigsministeriet kan EUs nye bilaterale frihandelsaftaler bidrage til en BNP-vækst i EU på to procent og skabe to millioner arbejdspladser i Europa ved blandt andet at nedbryde barrierer på fjernmarkederne, øge sammenhængen mellem handel og udvikling samt sikre en forstærket indsats for at bekæmpe global opvarmning.

»Hvis vi får færdiggjort de mange bilaterale frihandelsaftaler, der er sat i gang i EU, så vil det komme til at betyde rigtig meget for den europæiske økonomi og dermed Danmark. Europa er i den grad gået i stå siden den økonomiske krise indtraf i 2008, og derfor er det rigtig vigtigt for EU at få øget handlen mellem landene, så lande i Europa, som er Danmarks primære eksportmarkeder, kan få væksten tilbage,« siger ministeren.

Ifølge udviklingsminister Christian Friis Bach (R) skal det hele komme verdens fattigste lande til gode.

»Gennem handelspolitikken skal vi sikre, at de fattigste udviklingslande får bedre adgang til EUs marked. Vi skal samtidig bruge udviklingsbistanden til at fremme udviklingslandenes integration i verdenshandlen og til at opbygge landenes kapacitet til at håndtere standarder og tekniske krav, så disse ikke bliver en barriere for øget samhandel,« siger han.

De seneste år har EU haft stadigt større fokus på indgåelsen af bilaterale frihandelsaftaler, herunder med Sydkorea, Singapore, Colombia og Peru samt Centralamerika. I løbet af 2013 forventes EU at indlede frihandelsforhandlinger med USA, som tilsammen med EU tegner sig for halvdelen af den globale økonomi.

Dagens Gossip