Regeringen vil skabe sammenhæng i sundhedsvæsenet

På den lange bane er der imidlertid også grund til tilfredshed, mener sundhedsminister Astrid Krag (SF), som har fremlagt et lovforslag, der byder på en række markante ændringer for den almene lægepraksis. De nye regler skal lette danskernes adgang til lægehjælp og ruste sundhedssektoren til en ny virkelighed, hvor patienterne så vidt muligt behandles af egne læger.

»Jeg havde håbet, at parterne kunne blive enige om en ny aftale, så vi blandt andet kunne sikre bedre sammenhæng i sundhedsvæsnet, men det har desværre ikke været muligt. Derfor vil fremlægger regeringen et lovforslag, der vil forny almen praksis til gavn for danskerne,« siger sundhedsministeren.

Med lovforslaget vil regeringen blandt andet give kommunerne større indflydelse på de praktiserende lægers arbejde, mens regionerne får mulighed for at stille krav til placeringen af lægehusene. Hvis en læge eksempelvis ikke kan sælge sin praksis, kan regionen overtage den og eventuelt sælge den videre til en anden leverandør.

Regeringen vil også sikre ensartet lægebehandling til alle danskere ved at kræve, at de praktiserende læger følger med i de nyeste behandlingsmetoder og dokumenterer deres arbejde med patienterne.

Professor i sundhedsøkonomi ved Aalborg Universitet, Jes Søgaard, vurderer, at lovforslaget vil styrke sundhedssystemet.

»Det vil skabe større sammenhæng og ensartethed i kvaliteten. Man vil bedre kunne undersøge de steder, hvor det halter. Forslaget vil især komme borgerne til gode, fordi der bliver mere sammenhæng på tværs af forskellige sektorer i sundhedssystemet,« siger han.

Danske Regioner er overvejende positive over for indgrebet, mens Praktiserende Lægers Organisation frygter, at lægerne overvældes af nye opgaver.

»Man åbner døren for en storm af dikteret, ubetalt merarbejde. Det vil alvorligt forringe mulighederne for at levere et ordentligt arbejde og en ordentlig service til vores patienter,« udtaler formand Henrik Dibbern.

Flertallet for forslaget er dog allerede på plads, eftersom regeringen på forhånd havde sikret sig opbakning fra Venstre. Ifølge sundhedsordfører Sophie Løhde (V) er vejen nu banet for, at flere patienter kan behandles af i almen praksis.

»Dels giver vi nu en ny mulighed for, at de praktiserende læger kan få lov til at eje flere klinikker, og samtidig giver vi nye mulighed for at kunne lave udbud, så praktiserende læger og andre private aktører kan deltage i et udbud,« siger hun.

Enhedslisten ser flere positive elementer i forslaget, men netop muligheden for, at regionerne kan sende drift og praksis i udbud, vækker bekymring.

»Vi vil sikre os, at det her ikke fører til mere udlicitering eller privatisering. Min frygt er jo, at man får en almen praksis, som først og fremmest tænker på at tjene penge og ikke så meget på den behandling, som borgerne skal have,« siger sundhedsordfører Stine Brix (Ø).

Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget 28. maj. Loven træder efter planen i kraft 1. september 2014.

Dagens Gossip