Regioner opsiger aftale med lægerne

Regionerne har fredag morgen opsagt aftalen med de praktiserende læger efter en skriftlig votering i Regionernes Lønnings- og Takstnævn, der består af repræsentanter fra Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner, Sundhedsministeriet og Finansministeriet.

Den nuværende aftale ophører formelt 1. juni, men danskerne er angiveligt sikret besøg hos egen læge indtil september i år, hvor aftalens opsigelsesperiode udløber.

Sundhedsministeren kan gribe ind i konflikten mellem parterne med det samme ved et lovindgreb. Men indtil videre har ministeriet ingen kommentarer.

BNB

Dagens Gossip